Interview

Jan Zurink

“De student is in twintig jaar tijd niet echt veranderd”

Han Konings
Foto: Bart van Overbeeke


Jan Zurink (59) ondergaat zijn afscheid van de Stichting Studentenvoorzieningen Eindhoven (SSE), gehuisvest in De Bunker, met een dubbel gevoel. Met zijn vertrek houdt ook de SSE op te bestaan.“Toen ik hier twintig jaar geleden begon, viel ik met mijn neus in de boter. Op mijn eerste werkdag werd juist het vijfde lustrum gevierd met een symposium en een uitgebreid buffet”, zegt SSE-directeur Jan Zurink. Hij neemt eind deze maand afscheid van de Stichting. Vorige week werd hij in de sociëteit van Demos al officieus uitgezwaaid.
“De SSE is ooit opgebouwd uit een aantal secties, die elk hun eigen aandachtsgebied hadden. Zo bestond er een sectie sport, een sectie Mensa, een sectie huisvesting en later kwam daar ook nog een sectie cultuur bij. Die secties werden elk bestuurd door burgervoorzitters en daarnaast zaten er burgerleden en studenten in.” Stukje bij beetje zijn in de loop der jaren secties verzelfstandigd of opgehouden te bestaan. Van een ontmanteling wil Zurink echter niet spreken. “De huisvesting van studenten viel tot 1978 onder de verantwoordelijkheid van het toenmalige ministerie van O&W, waarna de overheid besloot dat dit soort instanties verzelfstandigd moest worden en onder het ministerie van VROM moest komen. Eerst als sectie onder de SSE en eind 1987 leidde dat tot een opsplitsing waaruit de Stichting Studenten Huisvesting Eindhoven (SSHE) ontstond. Nog later, in 2000, werd dit Vestide. Maar er kwamen ook nog zaken bij. In 1987 werd de sectie cultuur opgericht. Dat leidde er uiteindelijk toe dat alle cultuurverenigingen van de TU/e in 1996 aan de Kanaalstraat werden ondergebracht. Ooit bestond het idee om de gezelligheidsverenigingen in hetzelfde gebouw onder te brengen, maar van die gedachte is de gemeente inmiddels afgestapt. Men is toch bevreesd voor de overlast die dat met zich mee kan brengen en daarbij zou het een heel kostbare ingreep zijn.”
Als de inmiddels opgeheven sectie Mensa en dan met name de twijfelachtige kwaliteit van het eten ter sprake komt, toont Zurink zich strijdbaar. “Ik beschouw De Mensa als een secundaire arbeidsvoorwaarde voor het personeel en studenten. Voor wat betreft de kritiek over het eten: daar ben ik het per definitie niet mee eens. Ik blijf volhouden dat De Mensa altijd een goede maaltijd voor een goede prijs heeft aangeboden. Vaak waren het de mensen die nauwelijks in De Mensa kwamen die er de meest uitgesproken kritiek op hadden. Uiteindelijk heeft De Mensa het moeten afleggen tegen onder meer de grootwinkelbedrijven met hun late openingstijden en kant-en-klaar-maaltijden.”
Nu de SSE binnenkort ophoudt te bestaan, is Zurink bang dat de inbreng van studenten voor zaken die voor hen van belang zijn ook minder zal worden. “De universiteit trekt deze zaken naar zich toe en het is dan de vraag hoe de belangen van de student nog behartigd zullen worden.”
Zurink vindt dat de Eindhovense student in twintig jaar niet echt is veranderd. “Het zijn dikwijls gedreven en enthousiaste mensen die bij de SSE ook voor een deel werkervaring wilden opdoen.” De komende twee maanden gaat Zurink met de caravan naar Zuid-Frankrijk en in het najaar zal hij definitief de boeken sluiten bij de SSE./.