Architect Dick Apon overleden

Aan het begin van deze maand overleed op 76-jarige leeftijd de archi-tect en stedenbouwkundige prof. Dick Apon. Hij was van 1969 tot en met 1989 verbonden aan de TU/e-faculteit Bouwkunde. Apon ontwierp onder meer de Scheveningse pier. Volgens bouwkundedocent ir. Jos Bosman keek Apon altijd met een kritisch oog naar de gevestigde orde.


Wat Bosman zich nog direct van Dick Apon voor de geest kan halen, is diens hese stemgeluid en zijn ietwat strenge uitstraling. “Ik had stellig de indruk dat hij iets hoogs in het leger was geweest”, zegt Bosman. “Zijn optreden was altijd vrij resoluut en hij maakte soms een wat naar binnen gekeerde indruk. Docenten die wilden inspelen op de individuele student, bood hij altijd veel ondersteuning.”
In 1959 ging Apon, die gestudeerd had aan de academies voor Bouwkunde in Rotterdam en Amsterdam, deel uitmaken van de redactie van het tijdschrift Forum. Hij werkte in die tijd voor het architectenbureau ABBT, waar hij zich in 1991 uit terugtrok. In het eerste nummer van Forum werd de heersende ontwerppraktijk al direct afgewezen en pleitte men voor een nieuwe aanpak. Volgens Bosman bekeek Apon de verrichtingen van de oude garde weliswaar met een kritische blik, maar was ook zijn eigen werk altijd zeer functionalistisch van aard. Bekende bouwwerken van zijn hand zijn onder meer de pier in Scheveningen en het onderkomen van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Als stedenbouwkundige heeft hij ook veel ontwerpen gerealiseerd: de Merenwijk in Leiden, Hoogland in Amersfoort, het centrum van Almere Haven en woningen op Kattenburg in Amsterdam. In de Staatscourant werd Apon in zijn necrologie betiteld als de ‘vormgever van Nederland’.
Begin 1990, een jaar na zijn vertrek van de TU/e, publiceerde Apon in Forum nog een artikel onder de titel ‘Het verkwanselde erfgoed’, waarin hij de problemen aankaartte die op dat moment speelden bij de Eindhovense architectuur- en stedenbouwopleiding. Het was min of meer een open brief aan het faculteitsbestuur om ‘studenten gedegen te begeleiden naar de beginselen van de architectuur’./.