Van Santen voortijdig rector af

Prof.dr. Rutger van Santen legt per 1 april zijn rectoraat neer. Dat is vijf maanden voor het verstrijken van zijn ambtstermijn. Van Santen werd in maart 2004 door de KNAW benoemd tot Akademiehoogleraar en moet deze benoeming binnen één jaar aanvaarden. De KNAW bleek niet te porren voor een verlenging van deze periode waardoor Van Santen zijn ambtstermijn zou kunnen afronden. De TU/e hoopt tijdens de 49ste diesviering op 29 april een opvolger voor Van Santen voor te stellen.

De opvolgingsprocedure is inmiddels gestart, aldus universiteitssecretaris ir. Harry Roumen. Het procedurevoorstel, waarin ook het gewenste profiel van de nieuwe rector staat omschreven, wordt maandag 17 januari besproken in het Bestuurlijk Overleg en wordt binnenkort tevens voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Hoewel normaliter veel eerder begonnen zou zijn met de zoektocht naar een nieuwe rector, moet het volgens Roumen haalbaar zijn om binnen tweeën-halve maand een opvolger voor Van Santen te vinden.

Van Santen is sinds 1988 hoogleraar aan de TU/e-faculteit Scheikundige Technologie en sinds september 2001 rector magnificus van de universiteit. Hij heeft gemengde gevoelens bij het eerder aflopen van zijn rectoraat. “Ik voel me zeer op mijn plaats in het team dat College van Bestuur heet. Ik had het dan ook prima gevonden om deze baan nog een tijdje vol te houden. Aan de andere kant is een Akademie-hoogleraar voor de universiteit ook een heel goede zaak. Het idee is om iemand van bewezen niveau, die al wat verder in zijn loopbaan zit, de laatste jaren vrij te stellen van bestuurlijke en onderwijstaken, zodat hij al zijn energie in het onderzoek kan steken. Dat betekent dat iemand zijn wetenschappelijk werk kan afmaken en zich tevens kan richten op vernieuwende activiteiten.”
Ander doel van het Programma Akademie-hoogleraren is het creëren van posities voor nieuwe onderzoeksleiders. Die onderzoeksleider wordt benoemd naast de Akademiehoogleraar vanuit de gedachte dat hij of zij in diens voetsporen kan treden. Van Santen wil nog niet ingaan op de vraag hoe hij zijn Akademiehoogleraarschap gaat invullen. “Er zit van alles in mijn hoofd, maar vraag me daar over een half jaar nog maar eens naar.”/.