Ideeën kunstenaar en werktuigbouwers verenigd in Hal-object


Rolf de Jong (links) en Ramon Solberg bij het Hal-object.
Foto: Bart van Overbeeke

Kunst en techniek samen in één project. Een moeilijke, maar zeer boeiende klus. Studenten van de faculteit Werktuigbouwkunde en kunstenaar Job Smeets werken al een tijd aan een bewegend kunstwerk dat nog dit jaar de ontvangsthal van de omroepen Vara/NPS moet gaan verlevendigen. Wat begon als een OGO-project voor derdejaars studenten, is uitgemond in lange interne stages en vele maanden werk door studentassistenten.

Kunstenaar Job Smeets is verantwoordelijk voor het slakachtige uiterlijk van het bewegende kunstwerk dat in de centrale hal van het gebouw van de Vara/NPS op het Mediapark in Hilversum komt te ‘wonen’. Op een verflaag na is de buitenkant klaar. “In de hal staat nu helemaal niks. Het bestaat uit enkel parket en glas en de kunstcommissie van de Vara/NPS heeft Smeets benaderd hier iets voor te bedenken. Hij bedacht een ontwerp voor een bewegend sculptuur dat leven in de hal brengt”, vertelt Ramon Solberg, een van de drie studenten Werktuigbouwkunde die een behoorlijk deel van hun studie in dit project gestoken hebben.
Samen met Rolf de Jong en Pieter Nagelmaeker is Solberg verantwoordelijk voor het technische gedeelte van het Hal-object zoals het er nu staat. Ze hebben een operationeel object gerealiseerd waarvoor nu bijna alle hardware klaar is. Alles wat onder de door de kunstenaar gemaakte kap zit, is aan de TU/e met behulp van studenten, medewerkers van de werkplaats bij Werktuigbouwkunde en de Gemeenschappelijke Technische Dienst gemaakt. “Het bevat een behoorlijk aantal sensoren die onder andere zorgen voor de veiligheid van de bewegingen die het object in de ruimte maakt. Lichtsensoren meten de lichtintensiteit in de hal en microfoons nemen geluiden uit de ruimte op waarnaar de sprieten zich richten”, aldus Solberg. Het apparaat wordt bediend met behulp van een draadloos touchpaneel. Via het paneel, dat in de ontvangsthal wordt opgehangen, is het mogelijk continu de status van het object te controleren en deze te beïnvloeden.

Eigen gedrag
“Uiteindelijk is het de bedoeling dat het object zijn eigen gedrag bepaalt”, zegt De Jong. “Het neurale netwerk kijkt wat gedaan kan worden met de input van verschillende sensoren waarmee het object willekeurig gedrag vertoont dat het zelf genereert.” Dit karakter van het Hal-object is een aspect dat nog uitgewerkt moet worden. Hiervoor is de werkgroep nog op zoek naar studenten die er bijvoorbeeld een interne stage aan willen besteden. “Als het Hal-object helemaal klaar is, wordt het getest. Het blijft dan een maand online in ons lab waar het zich moet bewijzen. Dan kunnen alle kinderziektes verholpen worden en volgt een keuring. Hierna mag het object naar Hilversum toe.”
De Jong en Solberg hebben veel tijd in het project gestoken, maar vinden het mooi en uniek om mee te maken. “Je bent als werktuigbouwer zeer multidisciplinair bezig in dit project. Het heeft aspecten van ontwerpen, construeren, elektrotechniek, informatica en regeltechniek in zich”, zegt Solberg. “Dat je de realisatie van een robot helemaal meemaakt, is uniek en zeker aan een universiteit”, voegt De Jong daaraan toe. “En dat ergens iets komt te staan dat jij als student gemaakt hebt, maakt het extra bijzonder.”/.

Meer info: http://halobject.wtb.tue.nl/