JANUS voor communicatie gebouwde omgeving

De capaciteitsgroep Ontwerp Systemen van de faculteit Bouwkunde van de TU/e en De Twee Snoeken Automatisering uit ’s-Hertogenbosch zijn een samenwerkingsverband aangegaan met de naam JANUS. Dit is een centrum voor onderzoek naar communicatie in de bouw, de architectuur en ruimtelijke ordeningsvraagstukken. De doelstelling is het verbeteren van communicatie rondom de ontwikkeling van onze bebouwde omgeving. De afkorting JANUS staat voor Joint Architectural Network for Urban Synergy.

Initiatiefnemers van het samenwerkingsverband zijn prof.dr.ir. Bauke de Vries en dr.ir. Jos van Leeuwen van de TU/e en ir. Paul van Pelt en ir. Aart Wijnen van De Twee Snoeken Automatisering. Binnen JANUS wordt wetenschappelijk onderzoek in relatie gebracht met ontwikkelingen in de praktijk. Een aantal projecten is al in volle gang. Twee voorbeelden van deze projecten zijn De Digitale Dakkapel en DNR-Ster (De Nieuwe Regeling). Het eerste project is bedoeld om de communicatie tussen burger en overheid te vereenvoudigen. DNR-Ster is een nieuwe regeling voor het maken van afspraken tussen opdrachtgevers en ontwerpers/adviseurs.
Rondom de initiatiefnemers bestaat een omvangrijk netwerk van bouwkundigen. Dit netwerk stelt zich open voor iedereen die zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van onze bebouwde omgeving. Het samenwerkingsverband JANUS wordt binnenkort omgezet in een stichting zonder winstoogmerk./.

Kijk voor meer informatie op www.urban-synergy.org.