‘Cum laude’-eisen bachelor gelijkgetrokken

De eisen voor het judicium ‘cum laude’ op het diploma worden voor alle bacheloropleidingen aan de TU/e gelijkgetrokken. Dat heeft het College van Bestuur begin februari besloten. De nieuwe eisen gaan het komende collegejaar in.

Het gemiddelde van alle bachelorvakken moet minimaal een 8 zijn, wil een student in aanmerking komen voor het oordeel ‘cum laude’. Bovendien mag geen van de afgelegde onderdelen beoordeeld zijn met een cijfer lager dan 6. Voor het bepalen van het rekenkundige gemiddelde tellen groepsbeoordelingen niet mee.
De nieuwe bepalingen vloeien voort uit de recente wijzigingen inzake het judicium ‘cum laude’ voor de masteropleidingen. De criteria bij de verschillende bacheloropleidingen zijn momenteel nog erg divers. De gelijktrekking moet zorgen voor duidelijkheid en rechtsgelijkheid voor alle TU/e-studenten.
De eis van een 8 gemiddeld is gekozen omdat het judicium een onderscheidend criterium moet zijn. Ongeveer tien procent van de TU/e-studenten rondt zijn bachelorstudie af met een gemiddelde van 7,7 of meer. “Het moet niet zo zijn dat iedereen het predicaat ‘cum laude’ kan krijgen”, zegt ir. Marcel Visschers van het Studenten Service Center (STU) hierover. “Het moet een predicaat zijn waarop een student echt trots kan zijn.”

Hogere eisen
De nieuwe regeling schroeft de criteria voor het predicaat ‘cum laude’ voor verschillende opleidingen omhoog. Zo hanteren Technische Innovatiewetenschappen en Technische Bedrijfskunde momenteel een gemiddelde van minimaal een 7,5.
Met betrekking tot het afstudeerproject mag elke examencommissie zelf aanvullende eisen bepalen. Voor de masteropleiding geldt dat de student tenminste een 9 voor het afstudeerproject moet halen om ‘cum laude’ af te studeren. Niet alle bachelor-opleidingen eindigen echter met een dergelijk project.
Verschillende opleidingen verlenen naast ‘cum laude’ nog andere predicaten. Zo krijgen studenten Biomedische Technologie het predicaat ‘Met grote waardering’ wanneer hun gemiddelde cijfer een 7,5 gemiddeld is. Technische Innovatiewetenschappen en Technische Bedrijfskunde verlenen vergelijkbare predicaten. Deze predicaten blijven vooralsnog van kracht. Begin 2008 zal het STU samen met vertegenwoordigers van de faculteiten overwegen of hierin verandering moet komen. /.