Beschermheilige ontheiligd?

Studievereniging Japie van Scheikundige Technologie heeft blijkbaar iets met beroemde Maastrichtse wetenschappers.
Is de verenigingsnaam een afkorting van de voornaam van de uitvinder van de gasverlichting, Jan Pieter Minckelers (1748-1824), de borrelcommissie heeft als beschermheilige gekozen voor de fysisch chemicus Peter Debye (1884-1966). Ofwel ‘Pie Debie’, wanneer je het met Maastrichtse tongval uitspreekt.
Tot zover niets aan de hand. Debye was een zeer talentvol wetenschapper.
Al op zijn 27 ste nam hij het hoogleraarschap van Albert Einstein over aan de ETH in Zürich. In 1936 kreeg hij de Nobelprijs voor de chemie voor zijn bijdragen aan het begrip van moleculaire structuren. Fantastisch voor de wetenschap, maar tegenwoordig zou de naam Debye alleen nog onder natuur- en scheikundigen een belletje hebben doen rinkelen, ware het niet dat hij er vorig jaar postuum van werd beschuldigd ‘fout’ te zijn geweest in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de beschuldiging maar uit één enkele bron kwam, haastten de universiteiten van Utrecht en Maastricht zich om respectievelijk een wetenschappelijk instituut en een wetenschappelijke prijs te ontdoen van de nu besmette naam Debye. Inmiddels was een tegenbeweging op gang gekomen van andere historici die met hun publicaties de naam van Debye probeerden te zuiveren.
Van al dit gekrakeel trok de FORT-commissie (Facultaire Ontmoetingsruimte Scheikundige Technologie, de borrelruimte van studievereniging Japie) zich in ieder geval niets aan. Zij reikte onlangs ter promotie van haar ruimte bij elke zes bier die je bestelde, een speciaal bierglas uit. Op het fluitje (in een speciale oplage van slechts tweehonderd stuks) prijkte de beeltenis van de
beroemde wetenschapper boven het logo van de FORT. Maar wat merkten aufmerksame borrelaars onlangs op? Genau! Door een speling van het lot was de afbeelding van de beschermheer zodanig klein uitgevallen, dat Debye een opvallende gelijkenis was gaan vertonen met de grote leider van het Duits Nationaal-Socialisme.

Dat hadden ze bij Japie van tevoren vast niet gewußt!