Ander Nieuws

Centraal Stembureau

Verkiezingen dienstcommissies
Het CS heeft op 29 maart in een openbare zitting een verzamellijst vastgesteld van alle kandidatenlijsten, gegroepeerd per beheerseenheid en voor wat betreft het Bureau van de Universiteit per kieskring. Tevens heeft het CS aan de kandidatenlijsten een lijstnummer toegekend. De volgende lijstnummers zijn toegekend:

DC Technologie Management
Lijst 1: lijst ‘DC-TM’
DC Wiskunde en Informatica
Lijst 1: lijst ‘Ge(re)organiseerden’
Lijst 2: lijst ‘Ongeorganiseerden’
DC Technische Natuurkunde
Lijst 1: lijst ‘Gezamenlijke Bonden TUE’
Lijst 2: lijst ‘Van Es’
DC Werktuigbouwkunde
Lijst 1: lijst ‘Vakbondslijst fac. W’
Lijst 2: lijst ‘DC-W Niet Georganiseerden’
DC Elektrotechniek
Lijst 1: lijst ‘Gezamenlijke Vakbonden’
Lijst 2: lijst ‘Vrije Lijst’
DC Scheikundige Technologie
Lijst 1: lijst ‘Gezamenlijke Vakbonden’
Lijst 2: lijst ’T-niet gebonden’
DC Bouwkunde
Lijst 1: Lijst ‘Bouwkunde’
DC Bibliotheek
Lijst 1: lijst ‘Bibliotheekbelangen’
DC Rekencentrum
Lijst 1: lijst ‘Rekencentrum’
DC Bureau van de Universiteit
Kieskring 1
Lijst 1: lijst ‘Gezamenlijke Vakbondslijst’
Lijst 2: lijst ‘Den Otter’
Kieskring 2
Lijst 1: lijst ‘Gezamenlijke Vakbondslijst’
Lijst 2: lijst ‘Niet Gebonden’

Omdat er bij de faculteit Bouwkunde en de Bibliotheek niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels beschikbaar zijn, wordt voor de dienstcom-missies van deze beheerseenheden geen verkiezing gehouden en worden de desbetreffende kandidaten geacht te zijn verkozen met ingang van 1 juli 1996. De namen van de desbetreffende kandidaten zijn reeds eerder bekendgemaakt in Cursor 28.

Verkiezing studentleden UR en FR
De volgende kandidatenlijsten zijn ingediend:

Universiteitsraad:
Lijst ‘TH-één’
1	 Siffels M (Martijn) (E)	
2	 Ekris D J van (Jaap) (Wsk/I)
3	 Verheijen H J J (Bas) (N)	
4	 Splinter M C (Marcel) (TM)	
5	 Hamelinck C N (Carlo) (T)	 
6	 Krose L J (Linda) (B)	 
7	 Ossevoort L (Liesbeth) (W)	
8	 Hees M van (Michiel) (TM)	
9	 Laarhoven AMC van (Annemarie) (W)	
10	 Jonker S (Selwijn) (W)	
11	 Custers B H M (Bart) (N)	
12	 Vijver Y J G van de (Yuri) (N)	
13	 Dresen H H H (Hans) (N)	
14	 Dun M van (Moniek) (B)	
15	 Tan M N (Mariëlle) (B)	
16	 Jans H D (Hielke) (B)	
17	 Pol N C van de (Niels) (B)
18	 Makel D (Diana) (N)	
19	 Dumont S H M M (Susan) (Wsk/I)
20	 Lippits D R (Dirk) (T)	
21	 Vries P J de (Piet) (T)	
22	 Rijkmans L (Lyan) (TM)	
23	 Klunder G (Gerda) (TM)	
24	 Houwelingen H van (Hans) (TM)
25	 Schouwenaars C E (Sandra) (TM)
26	 Baptist P F (Patrick) (TM)
27	 Jansen R J E (Remco) (TM)	
28	 Bouwmeester C E (Christian) (E)
29	 Wienia R M V (Ronald) (E)	
30	 Wouters A M A (Anton) (E)	

Lijst ‘Groep 2000/ISO’
1 	Oving F R (Francine (B)	
2	 Wijk H A van (Harro) (TM)	
3	 Weijers J C J (Jaap) (TM)	
4	 Scheppink B (Barbara) (W)	
5	 Wetzels R J L (Rik) (E)	 
6	 Crielaard A J (Arina) (N)	
7	 Houben S H M J (Stephan) (Wsk/I)
8	 Groenhagen J G H (Jeroen) (T)
9	 Nota M D W (Michiel) (TM)	 
10 	Willems J (Joost) (TM)	
11	 Arts J A (Joyce) (B)	
12	 Tuijl S van (Sjoerd) (W)	
13	 Groen M J (Mark) (E)	
14	 Schurgers F W M (Filip) (T)	
15	 Groen J G P (Hans) (N)	
16	 Mil T J J A van (Stan) (TM)	
17	 Koolen M J J M (Maurice) (TM)
18	 IJzerman C R (Ronald) (B)	
19	 Gijsbers J A A (Joost) (W)	
20	 Jong P W T de (Pieter) (E)	
21	 Niet A de (Arthur) (TM)	
22	 Swart D (Dennis) (TM)	
23	 Woudenberg W F van (Wilfred) (B)
24	 Hazelkamp G van den (Gert-Jan) (W)
25	 Jonge P A de (Philia) (TM)	
26	 Zuiderveld S (Sanny) (TM)	
27	 Jongmans M T P (Michiel) (B)
28	 Mors M A (Michel) (W)	
29	 Heitbrink A A (Arko) (B)
30	 Jansen P A L (Paul) (TM)

Lijst ‘Progressieve Fractie’
1 	Daemen L (Loek) (TM)
2	 Moltzer M J (Meike) (W)
3	 Olijdam M (Marjon) (B)
4	 Ivkovic I (Ivana) (N)
5	 Treffers F P (Fulco) (B)
6	 Lammers S (Saskia) (TM)
7	 Vries T J de (Tjerk) (T)
8	 Grit M B M (Marco) (E)
9	Pellis J (Jan) (E)
11	 Appels E M (Eefke) (TM)
12	 Oomen M J J (Marie-José) (B)
13	 Boone L J (Lennaert) (TM)
14	 Neefs R (Rob) (TM)
15	 Heusden L van (Liane) (B) 
16	 Hoof A M H P van (Anne) (TM)
17	 Blansjaar J (Jeroen) (W)
18	 Noppen P J (Peter) (TM)
19	 Vermeulen C J P (Jacco) (TM)

Faculteitsraden:
* TM
Lijst ‘Studenten TeMa’
1. Hoof A M H P van (Anne)
2. Meerburg M E (Martine)
3. Lammers N M (Niels)
4. Vos S L M (Stefan)
5. Koolen M J J M (Maurice)
6. Willems J (Joost)

Lijst ‘Bedrijfskunde studenten’
1. Pierik P (Paulien)
2. Nota M D W (Michiel)
3. Mil T J J A van (Stan)
4. Bleeker P (Pascal)

* Wsk/I
Lijst ‘StudentenRaad’
1. Vrijland J J (Jacco)
2. Slegers W L S (Wouter)
3. Stam M (Martijn)
4. Roij A van (Fons)

Lijst ‘Studentenbelang’
1. Gijsbers D A H (Dié)
2. Huijbrechts S A Z (Bas)
3. Baert S A M (Shirley)
4. Savelkoul G J M (Ger)

* N
Lijst ‘Studenten’
1. Aarle P K J van (Patrick)
2. Schuring D (Danny)
3. Ivkovic I (Ivana)
4. Roijers J C A (Joep)
5. Nooij F C de (Floor)

* W
Lijst ‘Studenten W’
1. Klinkers J J (Jeroen)
2. Bongers H (Happy)
3. Hendriks F M (Falke)
4. Groenenberg I (Ingrid)
5. Loenen E S P J (Edwin)

* E
Lijst ‘Studentenvertegenwoordiging FR E’ 
1. Heijningen M van (Marc)
2. Chin Kwie Joe V L W (Vincent)
3. Ariëns J R L C (Jeroen)
4. Ven A D M van de (Arjan)
5. Wienia R M V (Ronald)
6. Wijnen M L J (Joost)
7. Buul M L P J van (Martijn)

* T
Lijst ‘Studentenbelangen’
1. Scholtes R A (René)
2. Asseldonk D T A van (Dirk)
3. Kluijtmans J H J (Jeroen)
4. Leur J L F van (Jan)

* B
Lijst ‘Studentenfractie’
1. Gardebroek A (Anneriek)
2. Oomen M J J (Marie-José)
3. Heusden L van (Liane)
4. Reubsaet L (Loes)
5. Sap H A (Herwin)
6. Vroomen A J F M (Anouschka)
Vandaag worden de kennisgevingen van de stemming op 9 mei a.s. aan alle kiesgerechtigden toegezonden.

Vacature faculteitsraad W
Doordat G. van Vugt zijn zetel in de faculteitsraad van de faculteit Werk-tuigbouwkunde per 1 april ter beschikking heeft gesteld, is er een vacature ontstaan bij de geleding studenten. Door toepassing van artikel 62 van het Algemeen Kiesregle-ment, is het CS overgegaan tot het gekozen verklaren van mw. A. Kirkels met ingang van de datum waarop het besluit van het CS onherroepelijk is geworden. Het procesverbaal ligt van 19-25 april ter inzage bij het CS. Overeenkomstig het bepaalde in ar-tikel 63, lid 2 van het Algemeen Kiesreglement, kan tijdens de genoemde termijn door ieder lid van de universitaire gemeenschap tegen het besluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij het secretariaat van het College van Beroep H.O., secretariaat: Grote Marktstraat 43, 2511 BH Den Haag.

Het Centraal Stembureau is gevestigd in het bestuursgebouw, kamer 3.03; tst. 2133, b.g.g. 2455.


Besluitenlijst CvB

Besluitenlijsten van de 1157e en 1158e vergadering van het CvB d.d. 28 maart en 4 april 1996.
8523. en 8528. De besluitenlijsten van de 1156e en 1157e vergadering van het College van Bestuur d.d. 21 maart en 28 maart worden vastgesteld.
8524. Richtgevend beeld Dienstverlening TUE
Het College besluit tot vaststelling van de notitie Richtgevend beeld Dienstverlening TUE en zendt deze als mededeling aan de U-raad.
8525. Fonds Studie/Stage-uitwisseling Zuid-Afrika Het College besluit tot instelling van een Fonds Studie/Stage-uitwisseling Zuid-Afrika en stelt daarvoor kf 25 ter beschikking.
8526. Concept-planningschema april t/m juni 1996
Het College besluit tot vaststelling van het planningschema april t/m juni 1996.
8527. College- en examengeld studiejaar 1996/1997
Het College besluit voor het studiejaar 1996/1997 het collegegeld voor voltijd studenten vast te stellen op fl. 2.400,- en voor deeltijd studenten op fl. 1.250,-, alsmede het examengeld voor extraneï op fl. 1.400,-. 8529. Instelling Bestuurscommissie Kennis- en technologietransfer TUE
Het College besluit tot instelling van de Bestuurscommissie Kennis- en technologietransfer TUE.
8530. ERISS Expertise Centrum
Het College besluit tot toekenning van kf 155 aan de faculteit Technische Natuurkunde ten behoeve van het ERISS Expertise Centrum.
8531. Participatie zomercursussen
Het College besluit ten behoeve van twee zomercursussen een garantie-subsidie ter beschikking te stellen van fl. 23.415,- en aan geslaagde cursisten die zich als student bij de TUE inschrijven de helft van het cursusgeld achteraf te vergoeden.
8532. Benoeming leden plaatsingscommissie (door)starters
Het College besluit in de plaatsingscommissie voor de huisvesting van startende ondernemers, studentenadviesorganisaties en doorstarters te benoemen tot lid, tevens voorzitter ing. J. Ruis en tot lid ing. W. Janissen.
8533. Bijdrage Stichting Historie der Techniek
Het College besluit tot een jaarlijkse bijdrage aan de Stichting Historie der Techniek van kf 15 voor het project ‘Geschiedenis van de techniek in Nederland in de 20e eeuw’ over de jaren 1996 t/m 2000.