Ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1179e vergadering van het college van bestuur d.d. 10 oktober 1996
8633. De besluitenlijst van de 1178e vergadering van het CvB d.d. 3 oktober 1996 wordt vastgesteld.
8634. Stimuleringsfonds
Het college besluit tot een garantstelling t.b.v. een STW-project bij de faculteit Scheikundige Technologie.
8635. Ondersteuning laboratorium Organische Chemie
Het college besluit tot toekenning van een gerichte ondersteuning van kf 150 voor het laboratorium Organische Chemie voor de jaren 1997 t/m 1999.

Besluitenlijst UR

Besluit genomen in de 274e vergadering van de universiteitsraad d.d. 30 september 1996
96.274.01 De U-raad besluit in te stemmen met de in de brief van het college van bestuur, CvB 96.3455, d.d. 9 september 1996 gedane voorstellen inzake de besturingscyclus TUE.