Cursor 10, 24 oktober 1996

Rubrieken
Artikelen/Mededelingen
Faculteitsberichten
Mensen
SG Aktueel
Dienst Overige Zaken
Komen & Gaan
Ander nieuws
Testlab
Cultuer
Agenda
Sport
Schuimbekken
Cursiefjes
Mensa
Bekijk 't maar
Harmpje
Verhoging temponorm maakt slachtoffers
Ingenieurstweeling in één week beiden mechatronisch ontwerper
Ritzen pleit voor verhoging onderzoeksuitgave
CvB in raadsvergadering: IPO maakt vooral inhoudelijke omslag
De Marketeer laat zich niet kisten door Fokker
Voorgenomen besluiten inzake huisvesting TUE
Jo Ritzen is nog lang niet uitverbeterd ‘Je moet soms hard aan het stuur rukken’
De organisatie van de toekomst
Promovendus voorspelt stabiliteit koude superatomen
Vijftig jaar Studium Generale: Wat bezielt iemand om wetenschap te bedrijven?
KIvI biedt de TUE houvast