Ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1182e vergadering van het college van bestuur d.d. 31 oktober 1996.
8647. De besluitenlijst van de 1181e vergadering van het CvB d.d. 24 oktober 1996 wordt vastgesteld.
8648. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Wiskunde en Informatica
Het college besluit dr.ir. C. van Berkel van 1 november 1996 tot 1 november 2001 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Parallellisme, ihb Very Large Scale Integration (VLSI)’.
B. Faculteit Technologie Management
Het college besluit de omvang van de werktijd van een hoogleraar uit te breiden met 0,2 fte van 1 november 1996 tot 1 november 2001.
C. Faculteit Technische Natuurkunde
Het college besluit een nieuwe salarisschaal vast te stellen voor een hoogleraar miv 1 november 1996.
D. Dienst Studentenzaken
Het college besluit drs. E. Wardenaar te benoemen tot hoofd van de Dienst Studentenzaken miv van 1 november 1996.
8649. Benoemingen
Dienst Studentenzaken
Het college besluit in te stemmen met het voornemen van de secretaris van de universiteit om drs. E. Wardenaar te benoemen tot beheerder van de beheerseenheid Dienst Studentenzaken miv 1 november 1996.
8650. TUE-Onderzoekscholen
Het college besluit tot continuering van de TUE-Onderzoekschoolsubsidie voor EIDMA en wijst kf 500 toe.