Ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1202e vergadering van het college van bestuur d.d. 10 april 1997
8760. De besluitenlijst van de 1201e vergadering van het CvB d.d. 25 maart 1997 wordt vastgesteld.
8761. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Scheikundige Technologie
Het college besluit dr.ir. R. Beerkens voor de periode van 1 maart 1997 tot 1 maart 2000 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Glastechnologie’.
B. Faculteit Bouwkunde
Het college besluit prof.ir. J. Coenen voor de periode van 1 september 1996 tot 1 september 1997 te benoemen tot deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Architectonisch Ontwerpen’.
C. Faculteit Bouwkunde
Het college besluit prof.ir. H. Dirrix voor de periode van 1 januari 1997 tot 1 september 1997 te herbenoemen als deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Architectonisch Ontwerpen’.
D. Faculteit Bouwkunde
Het college besluit het vakgebied waarop prof.ir. H. Henket werkzaam is te wijzigen van ‘Afbouwtechniek’ in ‘Architectonisch Ontwerpen’.
8762. Benoemingen
A. Projectgroep invoering MUB
Het college besluit prof.drs. M. Otto te dechargeren als adviseur van de Projectgroep invoering MUB en drs. S. Udo te benoemen tot lid.
B. Klachtencommissie seksuele intimidatie.
Het college besluit miv 1 april 1997 prof.dr. P. Bagchus te dechargeren als lid van de Klachtencommissie seksuele intimidatie en mr. H. de Bree te benoemen tot lid voor de periode van 1 april 1997 tot 1 augustus 1999.
8763. Beleidsvoorstel inkoopfunctie TUE
Het college besluit het beleidsvoorstel mbt de inkoopfunctie TUE vast te stellen.
8764. Verslag 1996 TUE
Het college biedt de U-raad een voorstel aan inzake het Verslag 1996 TUE.
8765. Principe-accoord arbeidsvoorwaarden universiteiten
Het college stemt in met het principe-accoord arbeidsvoorwaarden universiteiten.
8766. Instelling dienstcommissie bij IPO
Het college besluit tot instelling van een dienstcommissie bij de beheerseenheid IPO.
8767. Schriftelijke vragen UR
Het college zendt de U-raad antwoord op schriftelijke vragen inzake beurzen voor eerstejaars studenten.

Studentenkerk

- Zondag 27 april is er om 11.00 uur een oecumenische viering in de Studentenkapel, Kanaaldijk 6. Voorganger is Jef de Schepper. Er is kinder-nevendienst en een crèche.
- Woensdag 30 april om 18.00 uur kun je samen eten met een kleine, gezellige groep mede-studenten in ESKafé. Je bent van harte welkom. Je kunt natuurlijk ook zelf je fa-voriete gerecht op tafel te brengen. Meld je vooraf aan bij het secretariaat.
- ESKafé heeft elke woensdag ‘open avond’ vanaf 22.00 uur.
Voor informatie of een gratis abonnement op ons maandblad: secretariaat ESK: tst. 2627, e-mail: esk@esk.tue.nl.