Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1241e vergadering van het College van Bestuur d.d. 11 mei 1998
8993. De besluitenlijst van de 1240e vergadering van het CvB d.d. 27 april 1998 wordt vastgesteld.
8994. Personeelsvoorstellen

A. Faculteit Elektrotechniek Het CvB besluit prof.dr.ir. R.J. v.d. Plassche voor de periode van 1 mei 1998 tot 1 mei 2003 te benoemen tot hoogle- raar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Elektronica i.h.b. de elektronische schakelingen op Silicium’.

B. Faculteit Technologie Management Het CvB besluit tot wijziging van de omvang van de werktijd van een hoogleraar.
8995. Tarieven 1998 Het CvB besluit tot vaststelling van de tarieven 1998.
8996. Instellingsdeel Studentenstatuut 1998/1999 Het CvB besluit tot vaststelling van het Instellingsdeel van het Studentenstatuut 1998/1999.
8997. Regeling TUE-beurzen 1998-1999 Het CvB besluit tot vaststelling van de Regeling TUE-beurzen 1998-1999.
8998. Beheersmandaat Het CvB besluit tot vaststelling van het Beheersmandaat.
8999. Notitie inzake Alumnibeleid Het CvB besluit tot vaststelling van de Notitie inzake Alumnibeleid.
9000. Collegekaart

Het CvB besluit een budget van kf 50 ter beschikking te stellen voor vernieuwing van de collegekaart.