ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1216e en 1217e vergadering van het College van Bestuur d.d. 28 augustus 1997 en 4 september 1997

8838. De besluitenlijst van de 1215e vergadering van het College van Bestuur d.d. 31 juli 1997 wordt vastgesteld.
8839. Personeelsvoorstellen.
A. Faculteiten Technische Natuurkunde en Scheikundige Technologie. Het College besluit om prof.dr.ir. J.J.M. de Goeij voor de periode van 1 september 1997 tot 1 september 2000 te herbenoemen als deeltijd hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Radiochemische Methoden’.
B. Faculteit Technische Natuurkunde. Het College besluit om prof.dr. M.J. van der Wiel met ingang van 1 december 1997 te benoemen tot hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Kernfysische Technieken’.
8840. Benoemingen. Het College besluit prof.dr. F.W. Sluijter te benoemen tot voorzitter, tevens lid van de Gemeenschappelijke Commissie Universitaire Lerarenopleidingen en prof.dr. F.J. de Hoog te benoemen tot lid-vertegenwoordiger van de faculteit Technische Natuurkunde voor de periode van 1 september 1997 tot 1 september 2000.
8841. TUE-Onderzoekscholen. Het College besluit tot toekenning van een subsidie van fl. 250.000,- t.b.v. de onderzoekschool IPA.
8842. Benoeming nieuwe faculteitsbesturen
Het College besluit:
A. tot de navolgende benoemingen in faculteitsbesturen met ingang van 1 september 1997:
1. Faculteit Technologie Management
Prof.dr. W. van Gelder, tot decaan tot 21 augustus 2001, prof.dr. P.M. Bagchus, tot derde lid en ir. M.J.M. Verbruggen, tot directeur bedrijfsvoering, beiden tot 1 september 2001;
2. Faculteit Wiskunde en Informatica
Prof.dr. J.C.M. Baeten, tot decaan, prof.dr. J.K. Lenstra, tot derde lid, G.H. Pasmans, tot directeur bedrijfsvoering, allen tot 1 september 1999 en P.D. Biemond, tot student-adviseur tot 1 september 1998;
3. Faculteit Technische Natuurkunde
Prof.dr. W.J.M. de Jonge, tot decaan, G.H. Pasmans, tot directeur bedrijfsvoering, beiden tot 1 september 2001, dr. R.G. van Welzenis tot derde lid, tot 1 september 1999 en J.C.A. Roijers tot student-adviseur tot 1 januari 1998;
4. Faculteit Werktuigbouwkunde
Prof.dr.ir. M.J.W. Schouten, tot decaan tot 1 september 2000, prof.dr.ir. H.E.H. Meijer tot derde lid en H.A.J. Hendriks tot directeur bedrijfsvoering, beiden tot 1 september 2001;
5. Faculteit Elektrotechniek
Prof.dr.ir. W.M.G. van Bokhoven tot decaan tot 1 september 2001 en dr.ir. J.M. Wetzer tot derde lid tot 1 januari 1999;
6. Faculteit Scheikundige Technologie
Prof.dr. R. Metselaar tot decaan, prof.dr.ir. A.A.H. Drinkenburg tot derde lid, L.W.J.C. de Kort, tot directeur bedrijfsvoering, allen tot 1 september 2001 en M.H.L. Reubzaet tot student-adviseur tot 1 september 1998;
7. Faculteit Bouwkunde
Prof.dr.ir. J.G.M. Kerstens, tot decaan, ir. H.G.A. Rikhof, tot directeur bedrijfsvoering, beiden tot 1 september 2001 en F.P. Treffers tot student-adviseur tot 1 januari 1998;
B. tot vaststelling van de Regeling vergoeding bestuursactiviteiten Faculteitsbesturen;
C. tot vaststelling van de organieke schaal voor de functie directeur bedrijfsvoering op 15;
D. ir. C.J. Nelemans te dechargeren als directeur beheer en beheerder van de faculteit Elektrotechniek met ingang van 1 september 1997 en prof.dr.ir. W.M.G. van Bokhoven te benoemen tot beheerder van de faculteit voor de periode van 1 september 1997 tot 1 januari 1998;
E. de aanwijzing door de directeur beheer van de faculteit Technische Natuurkunde van prof.dr. W.J.M. de Jonge tot plaatsvervangend beheerder van deze faculteit voor de periode van 1 september 1997 tot 1 januari 1998 goed te keuren.
8843. Bijzondere leerstoel Industriële Vormgeving/Integraal Ontwerpen
Het College besluit tot verlenging van de bevoegdverklaring van het UFE voor de bijzondere leerstoel Industriële Vormgeving/Integraal Ontwerpen en stemt in met de voorgenomen herbenoeming van de bezetter van deze leerstoel.
8844. UTI-MT
Het College besluit prof.dr. C.H.M.M. de Bruijn te herbenoemen als directeur en beheerder van het UTI-MT voor de periode van 1 september 1997 tot 1 januari 1998.
8845. TUE Holding
Het College besluit aan de TUE Holding een bijdrage te verstrekken van fl. 400.000,-.
8846. DPI/EURANDOM
Het College besluit tot een lening aan het Dutch Polymer Institute van fl. 1.000.000,- en aan de Stichting EURANDOM van fl. 500.000,-.
8847. EUFORAC
Het College besluit middelen ter beschikking te stellen voor de aanschaf en exploitatie van apparatuur t.b.v. EUFORAC.
8848. Financiering post-docs
Het College besluit tot toekenning van een subsidie van maximaal fl. 2.000.000,- aan de faculteit Elektrotechniek t.b.v. de extra inzet van 10 post-doc plaatsen gedurende twee jaar.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 4 september 1997 de voorzitter

8849. De besluitenlijst van de 1216e vergadering van het College van Bestuur d.d. 28 augustus 1997 wordt vastgesteld.
8850. Personeelsvoorstellen faculteit Werktuigbouwkunde. Het College besluit prof.dr.ir. J.J.H. Brouwers met ingang van 1 februari 1998 te benoemen tot hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Procestechnische Constructies’.
8851. Benoemingen Studenten Service Centrum. Het College besluit de aanwijzing van drs. H.C. Sepers tot plaatsvervangend beheerder van het Studenten Service Centrum voor de periode van 1 september 1997 tot 1 september 1999 goed te keuren.
8852. Stimuleringsfonds 1997. Het College besluit tot toekenning van subsidies t.b.v. post-doc plaatsen bij de faculteit Scheikundige Technologie en het IPO.
8853. Concept-planningschema september t/m december 1997. Het College besluit tot vaststelling van het planningschema september t/m december 1997.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d 11 september 1997 de voorzitter