Ander nieuws

Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1220e vergadering van het College van Bestuur d.d. 25 september 1997
8862. De besluitenlijst van de 1219e vergadering van het College van Bestuur d.d. 18 september 1997 wordt vastgesteld.
8863. Personeelsvoorstellen
Faculteit Bouwkunde
Het College besluit mw. H.E. Bakker met ingang van 25 september 1997 te benoemen tot deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Stedebouw’.
8864. Verander- en reorganisatieplan SPO
Het College besluit tot goedkeuring van het Verander- en reorganisatieplan SPO.
8865. Topformatiekader TUE
Het College besluit het Topformatiekader TUE vast te stellen.
8866. Regeling vergoeding raadsactiviteiten personeel TUE 1998
Het College besluit tot vaststelling van de Regeling vergoeding raadsactiviteiten personeel TUE 1998.
8867. Planningschema november en december 1997
Het College besluit tot vaststelling van het planningschema voor november en december 1997.