Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1246e vergadering van het College van Bestuur d.d. 20 juli 1998 9024. De besluitenlijst van de 1245e vergadering van het College van Bestuur d.d. 6 juli 1998 wordt vastgesteld. 9025. Personeelsvoorstellen

A. Faculteit Wiskunde en Informatica
Het College besluit prof.dr.ir. F. Schurer met ingang van 1 september 1998 eervol ontslag te verlenen.

B. Faculteit Technologie Management
Het College besluit prof.dr. C.J.M. Jansen met ingang van 1 september 1998 eervol ontslag te verlenen.

C. Faculteit Technologie Management
Het College besluit prof.dr. C. van Dam met ingang van 1 september 1998 eervol ontslag te verlenen.

D. Faculteit Technische Natuurkunde
Het College besluit prof.dr. H.W.M Hoeijmakers voor de periode van 15 februari 1998 tot 15 februari 2001 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vak-gebied ‘Computational Physics, i.h.b. Numerieke Stromingsleer’.

E. Faculteit Elektrotechniek
Het College besluit prof. R. Orta voor de periode van 15 augustus 1998 tot 15 december 1998 te benoemen tot deeltijdhoogleraar om de ‘TUE*CLUSTER Chair’ te bezetten.

F. TUE/Faculteit Technologie Management
Het College besluit prof.dr. L.H.J. Verhoef met ingang van 1 september 1998 te benoemen tot voltijd adviseur van de TUE en te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Ondernemerschap in Kleine en Middelgrote Organisaties’.

9026. Benoemingen

A. Stichting Inter Kommunikatie
Het College besluit mw. V. Mogendorff te benoemen tot secretaris van het bestuur van de Stichting Inter Kommunikatie voor de periode van 1 juli 1998 tot 1 juli 1999.

B. Student-adviseurs
Het College besluit A. van Roij en mw. S.M. Weijmarshausen te benoemen tot student-adviseur van resp. het faculteitsbestuur Wiskunde en Informatica en Technologie Management, voor de periode van 1 september 1998 tot 1 september 1999.

C. Diverse beroepsinstanties
Het College besluit prof.dr.ir. F. Schurer, met ingang van 1 september 1998 te dechargeren als (plv.) lid van het College van Advies Dienstcommissies, College van Beroep voor de Examens en de Adviescommissie Beroep en Bezwaar.

9027. Samenwerkingsovereenkomst TUE-TUE Holding

Het College besluit tot het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst TUE-TUE-Holding.

9028. Stage-/afstudeervergoedingen
Het College besluit tot vaststelling van nieuwe stage-/afstudeer- vergoedingen met ingang van 1 september 1998.

9029. Administratieve eenheden en hun beheerders

Het College besluit tot instelling van de navolgende administra-tieve eenheden en aanwijzing van hun beheerders:

1. EURANDOM, ir. W.J.M. Senden
2. EESI, ir. C.J. Nelemans
3. DPI, prof.dr. P.J. Lemstra
4. NIMR, prof.dr.ir. F.P.T. Baaijens
5. NIOK/SKI, prof.dr. R.A. van Santen
6. EIDMA, prof.dr.ir. H.C.A. van Tilborg
7. COBRA, prof.dr. J. Wolter
8. IPA, prof.dr. J.C.M. Baeten
9. CPS, prof.dr. M.J. van der Wiel
10. EM, prof.dr.ir. D.H. van Campen
11. Schouten Institute, prof.dr.ir. A.J.M. Houtsma
12. Polymeren PTN, prof.dr. E.W. Meijer
13. BETA, prof.dr.ir. J.W.M. Bertrand
14. NRSC ‘Catalysis’, prof.dr. R.A. van Santen
15. TUE Holding, drs. B.P. Hiddinga
16. Gezamenlijke 3B-posten, ir. H.P.J.M. Roumen
17. College van Bestuur, dr.ir. H.G.J. de Wilt