TUE pakt uit met Technoshow tijdens Wetenschap & Techniek Week

door D ésiree M eijers

Tijdens de Scholierenmanifesta-tie op 6, 7 en 8 oktober verwacht de TUE zo’n 1200 scholieren. ‘Dit grote aantal deelnemers is uniek voor Nederland’, volgens organisator ir. Mariken Althuizen van In- en Externe Betrekkingen. ‘Op Groningen na, ontvangt geen enkele andere Nederlandse universiteit zoveel scholieren tijdens de deze festatie in het kader van de Wetenschap & Techniek Week.’

Althuizen denkt dat de grote belangstelling voor een deel toe te schrijven is aan het gevarieerde programma dat de TUE biedt. Doordat jaarlijks achteraf gepeild wordt wat de scholieren van het gebodene vinden, kan er veel beter op hun wensen worden ingespeeld. Gebleken is dat zij niet alleen willen kijken en luisteren, maar vooral ook zelf doen. Daarom is dit jaar voor het eerst de Technoshow aan het program-ma toegevoegd. Tijdens deze show kunnen de scholieren zelf actief bezig zijn met leuke, interessante en spannende demonstraties, met doe-opdrachten en quizvragen op het gebied van communicatie, energie, mens en natuur.

Presentatrice Ivette Forster, van het VARA-programma ‘Jules Unlimited’ was afgelopen week al in Eindhoven voor de generale repetitie. Hoewel er veel tijd en energie met de organisatie van deze show gemoeid is, vindt Althuizen het ‘ontzettend stimulerend dat alle faculteiten van de universiteit bij de totstandkoming van de show betrokken zijn.’


De generale repetitie van de Technoshow met stand-in scholieren en presentatrice Ivette Forster.
Foto: Bart van Overbeeke