Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1249e vergadering van het College van Bestuur d.d. 14 september 1998

9039.De besluitenlijst van de 1248e vergadering van het CvB d.d. 31 augustus 1998 wordt vastgesteld.

9040.Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Werktuigbouw-kunde Het CvB besluit dr. N.J.A. van Veen van 1/10 1998 tot 1/10 2001 te benoemen tot deeltijd-hoogleraar op het vakgebied ‘Micro-electronic Interconnect Technology’.
B. Faculteit Elektrotechniek Het CvB besluit dr.ir. A.P.M. Zwamborn van 15/9 1998 tot 15/9 2001 te benoemen tot deeltijdhoogleraar op het vak-gebied ‘Elektromagnetische Effecten’.
C. Faculteit Technische Natuurkunde Het CvB besluit prof.dr. M.A.J. Michels met ingang van 1/10 1998 te benoemen tot hoogleraar op het vakgebied ‘Polymeerfysica’.

9041. Architectenselectie Het CvB besluit in te stemmen met het advies inzake de architectenselectie voor het hergebruik van de gebouwen T-hoog en CT-hal ten behoeve van de faculteit Bouwkunde.