Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1250e vergadering van het CvB d.d. 28 september 1998

9042. De besluitenlijst van de 1249e vergadering van het CvB d.d. 14 september 1998 wordt vastgesteld.

9043. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Technologie Management
Het CvB besluit mw.dr. C.G. Rutte met ingang van 1 januari 1999 te benoemen tot hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Bedrijfskunde i.h.b. de Organisatiepsychologie’.
B. Faculteit Technologie Management
Het CvB besluit prof.dr. W.H.M. Zijm met ingang van 1 januari 1999 te be-noemen tot hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Productie- en Operationeel Management’.
C. Faculteit Technische Natuurkunde
Het CvB besluit dr. L.W.G. Steenhuysen met ingang van 1 november 1998 eervol ontslag te verlenen.

9044. Benoemingen
Plaatsvervangend beheerders
Het CvB besluit de aanwijzing door hoofd OSC van drs. W.H.J.H. van Meeuwen als plaatsvervangend beheerder van het OSC en de aanwijzing door hoofd IEB van drs. J.G.M.H. Huiskamp als plaatsvervangend beheerder van IEB goed te keuren.

9045. Stimuleringsfonds 1988
Het CvB besluit tot toekenning van subsidies van resp. kf 115 t.b.v. een post-doc plaats bij de faculteit Scheikundige Technologie, kf 97 t.b.v. een post-doc plaats bij de faculteit Elektrotechniek en kf 125 t.b.v. 3 interfacultaire aio-projecten bij de faculteit Wiskunde en Informatica.

9046. Projectmanagement Masterplan
Het CvB besluit tot gunning van het projectmanagement Masterplan.