Besluitenlijst CvB

Besluitenlijst van de 1257e vergadering van het CvB d.d. 18 januari 1999

9088. De besluitenlijst van de 1256e vergadering van het CvB d.d. 21 december 1998 wordt vastgesteld.

9089. Personeelsvoorstellen
A. Faculteit Technologie Management Het CvB besluit prof.dr. H. Bouma m.i.v. 1 april 1999 eervol ontslag te verlenen.
B. Faculteit Scheikundige Technologie Het CvB besluit dr.ir. J.G.M. Janssen met ingang van 15 februari 1999 eervol ontslag te verlenen.
C. Faculteit Bouwkunde Het CvB besluit een hoogleraar deel te laten nemen aan de Seniorenregeling TUE 1998.
D. Faculteit Bouwkunde Het CvB besluit een deeltijd- hoogleraar deel te laten nemen aan de SUM-regeling.
E. Faculteit Biomedische Technologie i.o. Het CvB besluit dr. K. Nicolay voor de periode van 1 februari 1999 tot 1 februari 2004 te benoemen tot deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Biomedische NMR’.

9090. Benoemingen
A. Bestuurscommissie Bibliotheek Het CvB besluit dr.ir. J.H. Dautzenberg te herbenoemen als lid van de Bestuurscommissie Bibliotheek als vertegenwoordiger van de faculteit Werktuigbouwkun- de voor de periode van 1 november 1998 tot 1 november 2000.
B. College van Beroep voor de Examens Het CvB besluit P. Rosing en mw. E.D.C.C. Vrolings te herbenoemen als student-lid en mw. C.G.C.H.M. Fabrie, J.W. Jansen, mw. T. Loon en P. Bouwmans te benoemen tot student-lid van het College van Beroep voor de Examens voor de periode van 1 januari 1999 tot 1 januari 2000.
C. Hoofd ICTS Het CvB besluit dr.ir. R.P. Water- ham met ingang van 1 februari 1999 te benoemen tot hoofd en beheerder van het ICT Service- bedrijf.
D. Hoofd SOZ Het CvB besluit ir. E.W. Gerrritsen met ingang van 1 februari 1999 te benoemen tot hoofd en beheerder van de Stafafdeling Onderzoek.

9091. Stimuleringsfonds 1999
Het CvB besluit tot toekenning van een subsidie van kf 228,5 t.b.v. drie post-doc plaatsen bij de faculteit Scheikundige Technologie.

9092. Faculteit Biomedische Technologie
Het CvB besluit tot het voornemen het Bestuurs- en Beheersreglement TUE 1998 te wijzigen met het oog op de in te stellen faculteit Biomedische Technologie.

9093. Faculteitsreglement Scheikundige Technologie
Het CvB besluit tot goedkeuring van het faculteitsreglement Scheikundige Technologie voor de periode tot 1 januari 2001.

9094. Nieuwe Leergang UPM
Het CvB besluit tot het aangaan van een contract met De Baak inzake een leergang Universitaire Personeel en Management.

9095. Medezeggenschapsmodel
Het CvB besluit tot het voornemen wederom de keuze te maken voor het ongedeelde medezeggenschapsmodel.

9096. Centraal aquifer
Het CvB besluit tot de ontwikkeling en realisatie van een centraal aquifer.