Besluitenlijst van de 1263e vergadering van het CvB d.d. 12 april 1999.

9131. De besluitenlijst van de 1262e vergadering van het CvB d.d. 29 maart 1999 wordt vastgesteld.

9132. Personeelsvoorstellen

A. Faculteit Biomedische Technologie

Het College besluit dr. N.H.J. Pijls voor de periode van 1 mei 1999 tot 1 mei 2002 te benoemen tot deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Pathofysiologie van de Circulatie’.

B. Faculteit Bouwkunde

Het College besluit ir. B.G. Wolfs met ingang van 1 september 1999 eervol ontslag te verlenen.

C. Faculteit Bouwkunde

Het College besluit prof.ir. H.H. Snijder met ingang van 1 september 1999 te benoemen tot hoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Constructief Ontwerpen (staal)’.

9133. Stimuleringsfonds 1999

Het College besluit tot toekenning van een subsidie van kf 115 resp. kf 104 t.b.v. een postdoc bij de faculteit Technische Natuurkunde resp. Technologie Management.

9134. Onderzoekschool IPV

Het College besluit tot het aangaan van een gemeenschappelijke regeling t.b.v. de onderzoekschool Integrale Productie Vernieuwing.

9135. HL/UHD-plan faculteit Technische Natuurkunde

Het College besluit tot goedkeuring van het HL/UHD-plan van de faculteit Technische Natuurkunde.

9136. Biomedische Technologie

Het College besluit prof.dr.ir. J.D. Janssen te benoemen tot decaan van de faculteit Biomedische Technologie, voor de periode van 15 april 1999 tot 15 april 2003 en tot directeur bedrijfsvoering a.i. met ingang van 15 april 1999, alsmede prof.dr. D. Slaaf tot lid van het faculteitsbestuur, voor de periode van 15 april 1999 tot 15 april 2003 en met ingang van 15 april 1999 te dechargeren de voorzitter en de leden van de Gemeenschappelijke commissie BMGT, de TUE-leden van de wetenschappelijke commissie TUE/UM, prof.dr. H. Bouma als directeur van het Instituut Gerontechnologie en prof.dr.ir. J.D. Janssen als directeur van het Instituut BMT/BMGT.

9137. IPO

Het College besluit prof.dr. M. Rauterberg m.i.v. 1 mei 1999 te benoemen tot directeur van het IPO en prof.dr. T.M.A. Bemelmans te dechargeren als wetenschappelijk directeur. Tevens neemt het College het voorgenomen besluit het IPO te verankeren in de faculteiten Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica alsmede Technologie Management.

9138. Statuten SSE

Het College besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de SSE.