Besluitenlijst van de 1265e vergadering van het College van Bestuur d.d. 10 mei 1999

9146. De besluitenlijst van de 1264e vergadering van het College van Bestuur d.d. 26 april 1999 wordt vastgesteld.

9147. Benoemingen

Bestuur faculteit Wiskunde en Informatica

Het College besluit met ingang van 1 september 1999 prof.dr. J.C.M. Baeten en prof.dr. J.K. Lenstra te dechargeren als decaan resp. derde lid en prof.dr. J.K. Lenstra en prof.dr. P.J.A. Hilbers te benoemen tot decaan resp. derde lid van het bestuur van de faculteit Wisk/I voor de periode van 1 september 1999 tot 1 september 2003.