Besluitenlijst van de 1266e vergadering van het College van Bestuur d.d. 25 mei 1999.

9148. De besluitenlijst van de 1265e vergadering van het College van Bestuur d.d. 10 mei 1999 wordt vastgesteld.

9149. Personeelsvoorstellen

A. Faculteit Werktuigbouwkunde

Het College besluit dr.ir. G.W.M. Peters met ingang van 1 juni 1999 te benoemen tot UHD om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Reologie’.

B. Faculteit Werktuigbouwkunde

Het College besluit dr.ir. F.N. van de Vosse met ingang van 1 juni 1999 te benoemen tot UHD om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Complexe vloeistoffen/cardiovasculaire stromingsleer’.

C. Faculteit Wiskunde en Informatica

Het College besluit prof.dr. K.M. van Hee voor de periode van 1 september 1999 tot 1 september 2002 te herbenoemen als deeltijdhoogleraar om werkzaam te zijn op het vakgebied ‘Specificeren en Modelleren van Informatiesystemen’.

9150. Benoemingen

A. Stan Ackermans Instituut

Het College besluit ir.drs. P.D. van der Koogh te benoemen tot directeur van het Stan Ackermans Instituut voor de periode van 1 september 1999 tot 1 september 2001.

B. Administratieve eenheid DPI

Het College besluit dr. A.A. Klumper te benoemen tot beheerder van de administratieve eenheid DPI voor de periode van 1 juni tot 16 september 1999.

9151. Verlenging bevoegdverklaring bijzondere leerstoelen

Het College besluit tot verlenging van de bevoegdverklaring van de Stichting Wetenschappelijk Onderwijs Bouwnijverheid voor de bijzondere leerstoelen Bouweconomie en Bouwtechnologiebeleid voor de periode van 1 januari 1999 tot 1 januari 2000 en stemt in met de voorgenomen herbenoeming van de leerstoelhouders.

9152. Wijziging Regeling individueel klachtrecht studenten

Het College besluit tot wijziging van de Regeling individueel klachtrecht studenten.

9153. Niet-roken regeling

Het College besluit tot vaststelling van de Niet-roken regeling.

9154. Keuze medezeggenschapsstelsel

Het College besluit tot een hernieuwde keuze voor het ongedeelde medezeggenschapsmodel.

9155. Studentenstatuut TUE 1999/2000

Het College besluit tot vaststelling van het Studentenstatuut TUE 1999/2000.

9156. Klinische Fysica

Het College besluit, onder nadere voorwaarden, tot een aanvullende financiering voor dit onderwerp aan de faculteit Technische Natuurkunde van kf 200 per jaar gedurende twee jaar.