Open opinies

Bero IV

Ik sta volledig achter de reactie van de redactie op de boze brieven omtrent Bero in Cursor 22. Een beetje provocatie kan geen kwaad. Maar kunnen jullie de tekenaar niet overtuigen dat je voor een goede strip ook een goede scenarioschrijver nodig hebt? Als je geinige plaatjes kunt neerzetten, wil dat nog niet zeggen dat je ook leuke dingen kunt zeggen. Nou vind ik de cartoons vaak nogal onleuk, nogal 'van dik hout' zal ik maar zeggen. Er moet toch wel een spiritueel en origineel iemand te vinden zijn die samen met uw onvolprezen tekenaar een goed cartoon-team kan vormen?

Pim Lemmens

Bero V

Ze zullen God op hun blote knietjes bedankt hebben: eindelijk hebben de 'christenen binnen de TUE-gemeenschap' (wat klinkt dat knusjes) hun eigen zondebok. Alsof het afgesproken is klimt men in de pen en roept hel en verdoemenis af over het enige stukje Cursor dat wij in ieder geval nooit overslaan: de belevenissen van Harmpje. En passant wordt door één der brievenschrij-vers de tekenaar -Bero- uitgemaakt voor iemand die zijn rattengif over de onschuldige hoofdjes der TUE-bevolking uitstort, als ware hij Beëlzebub zelf. Volgens deze heren houdt vrijheid van meningsuiting blijkbaar op waar Het Boek begint. Op dat moment hebben enkel 'zij die geloven' nog maar recht van spreken.

What next? Krijgen we nu ook boze brieven van DirK, AEGEE en de Nederlandse Vereniging voor Randgroepjongeren? Zij komen er namelijk in de laatste edities ook niet al te best vanaf. Een cartoon behoort te provoceren, zaken in het belachelijke te trekken. Om zoiets persoonlijk aan te trekken is flauw en de manier waarop sommige personen hun ongenoegen beargumenteren, past niet echt in wat wij onder een democratie verstaan.

Wij willen Harmpje. Iedere week. En Bero for president.

Marco Grit, Anne van Hoof, Saskia Lammers, René Leenaars, Paul van Liempd, Rob Neefs, Peter Noppen, Herwin Sap, Fulco Treffers

Naschrift redactie:

Bij deze beschouwt de redactie de discussie over dit onderwerp als gesloten.

Ander Nieuws

Besluitenlijst van de 1149e vergadering van het CvB

d.d. 1 februari.

8484. De besluitenlijst van de 1148e vergadering van het CvB d.d. 25 januari wordt vastgesteld.

Besluiten genomen in de 266e vergadering van de UR d.d. 22 januari.

96.266.01 De UR besluit M. Siffels te benoemen tot lid van de raadscommissie Beleidsontwikkeling met ingang van 1 februari 1996 voor de duur van zijn lidmaatschap van de UR.

96.266.02 De UR besluit geen opmerkingen te maken bij de brief van het CvB, kenmerk CvB 96/5446 d.d. 20 december 1995, over de richtlijnen voor het opstellen van de ontwikkelingsplannen 1997-2000 van de faculteiten.

96.266.03 De UR besluit de volgende richtlijn vast te stellen voor de inrichting van het onderwijs en de examens van alle studiejaren vanaf 1 september 1996:

1. het studiejaar is verdeeld in drie perioden van elk dertien weken, met tentamenperiodes in het midden en aan het eind;

2. bij het opstellen van de agenda voor enig academisch jaar kan het CvB daarbij uitzonderingen toestaan in die situaties waarin de algemene gang van zaken daarvan geen hinder ondervindt.

96.266.04 De UR neemt een besluit met betrekking tot benoeming van een buitenuniversitair lid.

Debat over New Age

Het lijkt er op dat het positieve denken van Emile Ratelband en andere new age-achtige denkwijzen voet aan de grond krijgen. Zondag 18 februari wordt er een publiek debat gehouden in het Utrechtse Polman's Huis over 'New Age in de Lage Landen'. Een van de stellingen die verdedigd zullen worden is: 'Wetenschap en New Age, dat bijt elkaar'. Gasten zijn o.a. eigenaar van Oibibio, Ronald Jan Heyn, multimedia performer Ad Visser en filosoof Erik Hoogcarspel. Aanvang 14.30 uur. Toegang fl. 5,-. Info: Arjen Burghoorn, tel. 030-2535489.

Projectmanagement

Afgestudeerden met een technische achtergrond kunnen deelnemen aan een driedaagse cursus Projectmanagement. Deze cursus die 7, 8 en 9 mei in Geldrop gehouden wordt, verschaft kennis en inzicht in de moderne methoden en technieken. De cursusleiding is in handen van ir.drs. J. Halman en ir. L. Kroep van de TUE. Info: stichting voor postacademisch onderwijs in de technische wetenschappen PATO, tel. 070-3644957.

Loopbaanproblematiek voor vrouwen

Vaak ontbreekt een adequaat loopbaanperspectief voor vrouwen die ondersteunende en beheersfuncties bekleden binnen de universiteiten. Doorstromen naar een andere of hoger gewaardeerde functie is nauwelijks mogelijk. Deze onderzoeksbevindingen zijn aanleiding voor de faculteit Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniversiteit Limburg woensdag 6 maart een symposium te houden. Het thema van de middag is: 'Loopbaanproblematiek van vrouwen. De mobiliteit van vrouwelijk personeel in ondersteunende en beheersfuncties'. Diverse sprekers zullen kansen en mogelijkheden schetsen voor vrouwelijke OBP'ers om zelf een loopbaantraject uit te stippelen. Zij zullen vragen beantwoorden als: Wat kun je er zelf aan doen? Wat kan de universiteit er aan doen?

Het symposium wordt gehouden in de blauwe zaal van de Maastrichtse universiteit en begint om 13.30 uur. Informatie: mr. Mary Peters, tel. 043-3881452.

Dienst Overige Zaken

Beroeps-kwak

Onlangs was in het BRTN-programma Schermen de beroeps-charlatan James Randi te zien. Ik overdrijf niet, want 'professional charlatan' is echt wat er op zijn creditcard staat. Een dag daarna was hij ook bij Ivo Niehe, waar hij onder bulderend gelach van de toeschouwers voordeed hoe Filippijnse genezers mensen met blote handen 'opereren'. Om zulke dingen mag je natuurlijk niet lachen, want Filippijnse wondergenezers zijn door een echte Nederlandse professor (uit Nijmegen, dat wel hoor) tot waardevolle Derde-Werelders verklaard.

Bij de BRTN liet Randi terloops iets interessants zien, namelijk de Quadro Tracker. Dit is een wonderbaarlijk apparaat, uitgevonden door de professional manager Wade Quattlebaum uit Harleyville, South Carolina. De Quadro was verkrijgbaar in diverse modellen. Je kon er van alles mee opsporen. Met het goedkope apparaat (395 dollar) waren alleen maar verloren golfballen terug te vinden, maar met de duurdere uitvoeringen (tot 955 dollar, onder meer de QRS 250G en de QRS 550DL) kon je ook illegale drugs, wapens, explosieven, schatten, gestolen auto's, papiergeld en vermiste personen en huisdieren detecteren, soms tot op een afstand van tweeduizend kilometer. Dit ding is op grote schaal aangeschaft door scholen, politie- en douanediensten, enzovoorts. Twee- tot drieduizend van deze apparaten hebben hun weg naar de klanten gevonden. De prospectus van het toestel vermeldt negentien personen die garant stonden voor de goede werking. De meesten van die negentien wisten van niets, maar een zekere Don Plybon, douane-beambte in South Carolina, geloofde wel degelijk in het toestel; een zwart kastje iets groter dan een flinke zakagenda met een uitschuifbare wiebelige antenne. Hij had het een keer gericht op een landend Russisch vliegtuig en 'ontdekt' dat het gebruikte vuurwapens aan boord had. Nadat het viegtuig binnenstebuiten gekeerd was (niets gevonden natuurlijk) concludeerde Plybon dat er verdacht vet op het laadplatform zat. Plybon heeft thans een spreekverbod.

Op instigatie van Randi is de FBI bij het bedrijf van Wade Quattlebaum binnengevallen. Onder grote aandrang werd het geheime lab geopend, waar de uiterst geheime apparatuur stond die de chips voor de Quadro-apparaten maakte. Deze chips zagen er oppervlakkig gezien uit als plastic kaartjes. Volgens Wade waren die voorzien van carbo-kristallijne structuren, waarin elektromagnetische signaturen waren gecodeerd. In het geheime kamertje stond inderdaad een ding om elektromagnetische overdracht te bewerkstelligen: een Canon-kopieermachine. Deze werd bijvoorbeeld gebruikt om polaroidfoto's van cocaïne over te dragen op zwart papier (dit om de concurrentie te misleiden). Het zwarte papier werd in kleine stukjes geknipt en op de plastic kaartjes bevestigd. Presto! Alweer een paar dozijn opsporingsapparaten voor verdovende middelen gereed.

Hoe kan dat nou, dat scholen en politie en douane op zo'n schaal in dit soort onzin tuinen? Kan dat hier ook? Ja, dat kan hier ook. Quadro viel betrekkelijk vlug door de mand, maar in Nederland waren eind jaren veertig aardstraalkastjes heel gewoon. Zelfs de koningin had er een, zei men. Een ander raar ding is drie jaar onderzocht door de Landbouwuniversiteit te Wageningen en pas in '93 door een journalistenduo ontmaskerd. Bij de LUW ging het om kastjes (à raison van 8500 Duitse marken) die via morfogenetische resonantie bospercelen konden behandelen. Foto van het perceel erin, en hup, het bos-holon werd via affiene transformaties met fractale chaostherapie genezen van de zure regen. Dat ging dan wel vanuit het Duitse plaatsje Weilerswist, waar een scalair-antenne stond opgesteld in het Institut für Resonanztherapie. Kosten: 50.000 mark per perceel per jaar. Mogelijk was er aan de Wageningse onderzoeker een draadje los, want hij had al drie jaar een homeopathisch middel tegen zure regen zitten onderzoeken. Maar ook het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij was er positief over.

Hoe kunnen docenten en politiemensen zich op zo'n grote schaal laten bedotten? Is elk natuurwetenschappelijk inzicht dat nog tussen hun oren zat, weggelekt? Ik denk van niet. Dit soort zaken kunnen gebeuren als er dikbetaalde beroepsbestuurders ('professional managers') aan de geldkraan zitten. Weliswaar kunnen die wel 'besturen', maar dat ze benul hebben van wat ze dan besturen, daar geloof ik niets van. In hun geheime onderzoekkamertje staat alleen maar een kopieerapparaat, waarmee totale onzin wordt vermenigvuldigd, die dan aan andere beroepsbestuurders wordt toegezonden. Op die manier zijn de leerkrachten op middelbare scholen al hoorndol gemaakt.

Het schijnt dat de TUE, op aandrang van Zoetermeer, het onderwijs beter wil gaan verzorgen, alsof dat niet al prima gebeurt. Een voorproefje van wat ons te wachten staat hebben we al gehad, namelijk het krankzinnige lesrooster van dit jaar. Maar het wordt nog erger. Het onderwijs zal in een instituut gebundeld gaan worden door een beroeps-kwak, pardon professional manager.

Jan Willem Nienhuys