spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

In de tango kan ik alles kwijt

Spelen met licht

Cao op komst voor studenten in de horeca
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
In memoriam

Op de tweede dag van het nieuwe jaar bereikte ons het droeve bericht dat emeritus-hoogleraar prof. ir. Martinus (Tinus) Tels die dag op 81-jarige leeftijd was overleden.

Tinus Tels was als hoogleraar Fysische Technologie vele jaren verbonden aan de faculteit Scheikundige Technologie van onze universiteit. Hij besteedde als hoogleraar bijzondere aandacht aan milieutechnologie, een onderwerp waarvoor hij ook in debatten en publicaties aandacht vroeg. In zijn onderzoek gold hij als een pionier op het terrein van de pyrolyse en scheiding van vaste afvalstoffen.

Hij was een unieke en getalenteerde docent.

Bestuurlijk maakte hij zich voor de universiteit verdienstelijk als Decaan van de faculteit Scheikundige Technologie en als Rector Magnificus. In die laatste hoedanigheid maakte hij zich onder meer sterk voor het aanhalen van de banden met het bedrijfsleven, met name het midden- en kleinbedrijf. Het rectoraat van prof. Tels eindigde enkele maanden eerder dan gepland; hij trad voortijdig af om daarmee een bestuurscrisis binnen de universiteit als gevolg van de ‘affaire Buck’ af te wenden; een offer dat hem begrijpelijkerwijs bijzonder aangreep. Het weerhield hem er echter niet van tot op het laatst positief betrokken te blijven bij de Eindhovense universiteit. Regelmatig bezocht hij nog bijeenkomsten op onze universiteit.

De TU/e is hem veel dank verschuldigd. Kort na zijn rectoraat ontving hij uit handen van zijn opvolger prof.dr. Jack van Lint vanwege zijn talrijke verdiensten voor de universiteit dan ook volkomen terecht de erepenning van de universiteit. Zijn maatschappelijke verdiensten en zijn verdiensten op wetenschappelijk gebied werden verder geëerd door een benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
We zullen ons Tinus blijven herinneren als een betrokken collega.
We wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe.

Namens het College van Bestuur,
Ir. H.P.J.M. Roumen, Secretaris van de Universiteit