spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

In de tango kan ik alles kwijt

Spelen met licht

Cao op komst voor studenten in de horeca
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
Promotie één week voor de verdediging opgeschort
11 januari 2008 - De promotie van ir. Marcoen Cabbolet, die gepland stond voor woensdag 16 januari, is op het laatste moment opgeschort. Zijn werk bevat een theorie die ingaat tegen de wet van de kwantummechanica en tegen de algemene relativiteitstheorie. Binnen de promotiecommissie zou de noodzakelijke expertise ontbreken om zijn proefschrift in zijn geheel goed te kunnen beoordelen. x3_s.jpg
Ir. Marcoen Cabbolet. Foto: Bart van Overbeeke

De promovendus in kwestie vindt dat de TU/e er een ‘politieke zaak’ van heeft gemaakt. Hij vindt dat met dit zeer late uitstel de grenzen van het fatsoen zijn overschreden. Hij moet aan honderd genodigden meedelen dat de plechtigheid niet doorgaat.

In de Cursor van vorige week wordt de promotie van Cabbolet nog aangekondigd bij de universiteitsberichten. Maar het College voor Promoties, met als voorzitter rector prof.dr.ir. Hans van Duijn, heeft woensdag 9 januari beslist dat de promotie van Cabbolet moet worden opgeschort. Volgens Peter van Dam, woordvoerder van het College van Bestuur, heeft men deze beslissing genomen op advies van het faculteitsbestuur van Wiskunde & Informatica.

Cabbolet heeft de afgelopen elf jaar onderzoek gedaan op het gebied van kwantummechanica en daarbij een nieuwe wiskundige beschrijving ontworpen van een fundamenteel nieuwe stelling over het gedrag van elementaire deeltjes. De tweede promotor van Cabbolet, emeritus TU/e-hoogleraar prof.dr.ir. Malo Hautus van de faculteit Wiskunde en Informatica, zegt de hele gang van zaken zeer te betreuren. Hij verklaart dat de faculteit zich verkeken heeft op het niveau en de positie van de leden van de commissie die uit het buitenland afkomstig zijn. “De promotie van Cabbolet heeft een wiskundige en natuurkundige component, en de natuurkundige kant zou vooral door de buitenlandse commissieleden beoordeeld moeten worden.

Het niveau van hun kennis op dit gebied is volgens de faculteit echter niet toereikend. Dat komt omdat ze geen hoogleraren blijken te zijn. Daar was de faculteit wel vanuit gegaan. Op grond daarvan vindt de faculteit dat er voor de commissie nog natuurkundigen bijgezocht moeten worden die het natuurkundige deel van de dissertatie kunnen beoordelen. Daarom heeft de faculteit besloten de promotie op te schorten. Het is zeer betreurenswaardig voor de promovendus dat dit pas in zo´n laat stadium is geconstateerd”, aldus Hautus.

Cabbolet, die in de Cursor van 13 december uitgebreid aan het woord kwam over zijn promotie, wil op dit moment weinig kwijt over de kwestie. “De beslissing tot het opschorten van de promotie is een eenzijdige actie van de kant van de TU/e, en het is een puur politieke beslissing. Meer wil ik er op dit moment niet over zeggen. Ik heb honderd genodigden moeten afzeggen, die ook van mening zijn dat dit werkelijk niet kan.” Volgens Cabbolet heeft de universiteit laten weten dat ze alle onkosten zal vergoeden.

Op dit moment is niet bekend op welke termijn zijn promotie alsnog kan plaatsvinden.