spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Eerste SG-lezing over het maken van leven

Een magische kogel met vingers

Kenniswerkers moeten beleefdheid laten varen
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Vertrouwenscommissie: ‘Promotiereglement geschonden in kwestie Cabbolet’

4 september 2008 - De Vertrouwenscommissie Wetenschappelijke Integriteit van de TU/e zou geconcludeerd hebben dat zowel het eigen promotiereglement van de TU/e als de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (NGW) is geschonden bij het annuleren van de promotie van Marcoen Cabbolet in januari van dit jaar. Diens proefschrift zou onvoldoende kwaliteit bezitten, maar was wel al goedgekeurd. De TU/e wenst niet te reageren op het vertrouwelijke advies.

In een persbericht dat vorige week verspreid werd door freelance journalist Peter Borgers, staan deels de conclusies te lezen die de Vertrouwenscommissie op vrijdag 22 augustus zou hebben uitgebracht aan het College van Bestuur, aan klager Marcoen Cabbolet en aan de beklaagden. Het College voor Promoties, waarin de decanen en de rector zitting hebben, zou zijn veroordeeld voor schending van de wetenschappelijke integriteit ‘in die zin dat hun handelen, voor zover dit betrekking heeft op het naleven van de procedures van het promotiereglement en het toepassen van het beginsel van hoor en wederhoor, in strijd is met de zorgvuldigheid die geëist wordt door de NGW’.

Ook twee wetenschappelijke medewerkers van de TU/e, Fred Lambert en Reinier Post, zouden veroordeeld zijn door de commissie, omdat ze met uitlatingen op Wikipedia ‘de grenzen hebben overschreden van gewenst professioneel wetenschappelijk gedrag’. Lambert, in dienst bij de faculteit Technologie Management, zegt alleen objectief verifieerbare stukken die betrekking hadden op Cabbolet op Wikipedia geplaatst te hebben. Lambert: “In wezen ben ik helemaal niet geïnteresseerd in de persoon Cabbolet, maar ik vond het bijvoorbeeld ook vreemd dat hij nog helemaal geen wetenschappelijke publicaties op zijn naam had staan. Ik vond het wel iets lijken op de Buck-affaire.” Post, werkzaam bij de faculteit Wiskunde & Informatica, zegt destijds wat toegevoegd te hebben aan een stuk dat Lambert op Wikipedia had geplaatst. “Dat was wel wat ongenuanceerd, maar wel iets waar ik nog steeds achter sta”, zegt Post. “Ik vind overigens niet dat je Wikipedia moet beschouwen als een wetenschappelijke publicatie, terwijl in mijn ogen een schending van het NGW daarop betrekking moet hebben. Ik ben verder een volledige buitenstaander in de kwestie en heb het geschreven op persoonlijke titel.” Wat de consequenties kunnen zijn van de veroordeling is Post op dit moment niet duidelijk.

Aanvankelijk oordeel
De TU/e reageert niet op de inhoud van het advies van de Vertrouwenscommissie, omdat men het als vertrouwelijk beschouwt en omdat de klachtprocedure nog loopt. Inmiddels heeft het College van Bestuur op grond van het advies een aanvankelijk oordeel uitgebracht en bekend gemaakt aan de klager en beklaagden. Ook dit oordeel is vertrouwelijk. Alle betrokkenen hebben nu zes weken de tijd om het Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijk Integriteit (LOWI) te verzoeken advies uit te brengen over het aanvankelijk oordeel van het CvB.
Marcoen Cabbolet was niet bereikbaar voor commentaar./.

In het septembernummer van Natuurwetenschap & Techniek heeft Cabbolet op uitnodiging van de redactie een populaire weergave van zijn Elementaire Procestheorie geschreven.