spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Glazen Huis in 040
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  Provincie pompt bijna vijftig miljoen in zonneceltechnologie
  16 december 2010 - Onderzoek op het gebied van de dunnefilm-zonneceltechnologie heeft in Brabant een forse impuls gekregen met een investering van 48,7 miljoen euro door de provincie. De TU/e speelt er een belangrijke rol bij, onder meer binnen het samenwerkingsverband Solliance, waartoe ook ECN, TNO en het Holst Centre behoren. De komst van het FOM-instituut voor Plasmafysica van Nieuwegein naar het TU/e-terrein is hiermee ook financieel rond.

  Met de investering van een kleine vijftig miljoen euro in de ontwikkeling van zonneceltechnologie moet Zuid-Oost Brabant de nummer één regio in Europa worden op dit gebied. Gedeputeerde Lily Jacobs sprak maandag 13 december op het Provinciehuis van het schrijven van geschiedenis. Voor de provincie moet de investering vooral leiden tot een enorme impuls voor de bedrijvigheid.

  De TU/e is er op diverse manieren bij betrokken. Zo brengt het samenwerkingsverband Solliance ruim 250 onderzoekers in de zonneceltechnologie bij elkaar, werkzaam bij de TU/e, TNO, ECN en het Holst Centre. Solliance bundelt de onderzoeksinfrastructuur van deze partijen en moet zorgen voor een optimale afstemming van de onderzoeksprogramma’s. ECN-directeur Kees van der Klein schetste maandag de kansen die er op dit gebied liggen. “Solliance wordt ingebed in het industriële systeem hier in de regio, waarbij we de kennis moeten gaan vertalen in marktprocessen. Voor de komende jaren verwachten we een groei van deze markt (die heeft op dit moment in Nederland een omvang van zevenhonderd miljoen, waarvan vierhonderd miljoen in de regio Eindhoven, red.) van tien à twintig procent. Als we ons marktaandeel kunnen vasthouden, betekent dat dus een forse groei”, aldus Van der Klein. Volgens Egbert-Jan Sol, directeur Kennis bij TNO Industrie en Techniek, is het niet de bedoeling om hier fabrieken neer te zetten, maar om apparaten te ontwikkelen waarbij de nieuwste technieken worden toegepast en die te exporteren. Volgens Van der Klein kan dit in de regio tien tot vijftien kleine ASML’etjes opleveren. Volgens hem komt de concurrentie uit de regio rondom Dresden en uit Azië.

  Middels de Knowledge Innovation Community (KIC) InnoEnergy levert de TU/e ook nog een bijdrage, waarbij de taak van Eindhoven in dit Europese kennisnetwerk ligt op onderzoek naar energie-efficiënte steden en gebouwen. De verworvenheden die voortkomen uit Solliance, en het fundamentele onderzoek van FOM zullen dit initiatief versterken, aldus KIC-directeur en emeritus hoogleraar Jan Blom.

  De bekostiging van de verhuizing van het FOM-instituut voor Plasmafysica naar de TU/e-campus in 2015 is hiermee rond, zo liet collegevoorzitter Arno Peels maandag weten. FOM ontvangt daarvoor 3,5 miljoen van de provincie en 1,5 miljoen van de regio Eindhoven. FOM, NWO en het ministerie van OCW financieren het nieuwe gebouw. (HK)

  Research in the field of thin-film solar cell technology in Brabant received a boost because of a 48.7 million euro investment by the province. TU/e has an important part in this, partly because of its Solliance partnership, to which ECN, TNO and the Holst Center also belong. Relocation of the FOM Institute for Plasmaphysics from Nieuwegein to TU/e grounds could now be financially arranged as well.