spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Glazen Huis in 040
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  TU/e van start met ambitieus toekomstplan
  4 januari 2011 - Tijdens de nieuwjaarsreceptie op maandag 3 januari presenteerde collegevoorzitter dr.ir. Arno Peels het Strategisch Plan 2020. Het onderzoek en onderwijs spitst zich de komende jaren toe op drie gebieden: Energy, Health en Smart Mobility. De oprichting van een University College gaat zorgen voor meer differentie op onderwijsgebied. Daarnaast wordt de campus getransformeerd tot een Science Park. Kosten: 700 miljoen euro. x19_s.jpg
  Collegevoorzitter dr.ir. Arno Peels tijdens de nieuwjaarsreceptie. Foto| Bart van Overbeeke

  De koers die wordt uitgestippeld in het Strategisch Plan 2020, moet ervoor zorgen dat de TU/e in 2020 tot de honderd beste universiteiten wereldwijd behoort. Voor het bereiken van dat ambitieuze uitgangspunt moet de universiteit qua aantal studenten en wetenschappers anderhalf keer zo groot worden dan nu, zo vertelde collegevoorzitter Arno Peels maandagmiddag. Om dat te bereiken moet ook het aantal vrouwelijke studenten, wetenschappers en bestuurders fors omhoog. Ook op internationaal vlak is groei noodzakelijk, zowel voor wat betreft de instroom van studenten als voor het invullen van wetenschappelijke functies. Engels zal daarom rond 2020 de voertaal zijn.

  Technologie gaat nadrukkelijk geplaatst worden in de context van maatschappelijke vraagstukken op het gebied van Energy, Health en Smart Mobility. Daarbij moet het onderwijsaanbod niet alleen aantrekkelijk zijn voor studenten met een sterke interesse in bèta en techniek. Peels: "Ook voor studenten die techniek als middel zien om een bijdrage te leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken of het creëren van nieuwe bedrijvigheid, moet er voldoende aanbod zijn. Maatschappelijke thema's krijgen een belangrijkere plaats in onze curricula."

  Veel wordt verwacht van het nog op te richten University College. "Hier leggen we de basis voor een nieuw type breed inzetbare, internationaal georiënteerde ingenieur die verbindingen kan leggen tussen disciplines en op creatieve en ondernemende wijze gestalte weet te geven aan spraakmakende innovaties", aldus Peels. De TU/e wil door verdergaande onderwijsdifferentiatie straks zowel specialisten in een discipline opleiden als breder inzetbare ingenieurs die disciplines en context met elkaar verbinden.

  De campus gaat de komende jaren grondig op de schop: naast state-of-the-art voorzieningen, zoals laboratoria, komen er ook plekken waar wetenschappers en studenten samenwerken. Er komen zevenhonderd vaste woonunits, restaurants, een supermarkt en hotelvoorzieningen. De bedoeling is ook dat Fontys Hogescholen er hun er technische opleidingen huisvesten en dat er bedrijven op het terrein komen. In 2015 moet ook DIFFER, het FOM-insituut voor funderend energieonderzoek, er zitten.

  Peels benadrukte dat de uitvoering van de plannen niet vrijblijvend is. Peels: "Economische groei en welvaart zijn afhankelijk van ons vermogen om wereldwijde maatschappelijke vraagstukken op te lossen." Hij wees ook op de toenemende internationale concurrentie uit China en India en de financieel onzekere tijden die de bezuinigingsmaatregelen van de huidige regering met zich meebrengen. Samenwerking met het bedrijfsleven en andere kennisinstellingen zal mede daarom geïntensiveerd moeten worden. Peels liet weten dat gewerkt wordt aan een samenwerking met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. "We kunnen op de gebieden duurzame energie, medische beeldverwerking, stamcellen en regeneratieve geneeskunde veel voor elkaar betekenen."

  Voor het uitvoeren van alle plannen denkt de TU/e 700 miljoen euro nodig te hebben. De helft daarvan kan de universiteit zelf opbrengen. De rest moet komen van de overheden en het bedrijfsleven. (HK)

  Hier een sfeerimpressie van de nieuwjaarsreceptie.

  At the New Year’s reception on Monday, January 3, Chairman of the Executive Board dr.ir. Arno Peels presented the Strategic Plan 2020. In the years to come, research and education will be focusing on three areas: Energy, Health and Smart Mobility. The start of a University College will provide extra educational differentiation. On top of that, campus will be transformed into a Science Park. Total costs: 700 million euro.