spacer.png, 0 kB
Volg Cursor via Twitter Volg Cursor via Facebook Cursor RSS feed
spacer.png, 0 kB

spacer.png, 0 kB

Happy 2011 x 5
Cursor in PDF formaatCursor als PDF
  PrintE-mail Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook
  In memoriam

  Piet van der Vlist

  Met droefenis hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze oud-collega prof.dr.ir. Piet van der Vlist op 8 januari 2011. Piet was jarenlang lid van onze vakgroep en gespecialiseerd in logistieke vraagstukken in relatie tot ict.

  Hij was een uiterst loyaal collega en een uitstekende docent. Vele studenten zullen zich zijn boeiende colleges herinneren, veel van hen hebben het geluk gehad om hem als afstudeerbegeleider mee te maken.

  We zijn dankbaar voor het feit dat we Piet hebben mogen kennen. Het was iemand die er steeds voor anderen was, je kon te allen tijde op hem rekenen. Een waar mens. Als zodanig blijft hij in onze gedachten.

  Theo Bemelmans, faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

  Ulbo de Sitter

  Op zaterdag 18 december is in zijn woonplaats Heusden na een kortstondig ziekbed Ulbo de Sitter overleden. Hij was van 1 december 1970 tot 1 mei 1986 hoogleraar Sociotechniek bij de toenmalige faculteit Bedrijfskunde van de TU/e.

  Lamoraal Ulbo de Sitter werd geboren op 2 april 1930 in Jönköping, Zweden. Voordat hij ging studeren, was hij vier jaar machinist op de grote vaart. Hij studeerde Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij cum laude afstudeerde, en waar hij later ook promoveerde, na een korte werkkring bij de Centrale Directie van de PTT in Den Haag.

  Ulbo de Sitter heeft een voortrekkersrol gespeeld in de ontwikkeling van de Bedrijfskunde: hij heeft een integrale ontwerpbenadering voor organisaties ontwikkeld, die veel is toegepast in het Nederlandse bedrijfsleven. Samen met Björn Gustavsen, Fred Emery en Eric Trist behoort hij tot het selecte gezelschap van ‘top opinion leaders’ op zijn vakgebied. Hij was telg uit een wetenschappelijk geslacht: zijn vader was een bekend geoloog, en zijn grootvader een beroemd astronoom. Ulbo de Sitter is 80 jaar geworden.

  Frans van Eijnatten, faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences

  Rik Huiskes


  Foto | Bart van Overbeeke

  Bedroefd namen wij kennis van het overlijden van prof.dr.ir. Rik Huiskes, emeritus hoogleraar van de faculteit Biomedische Technologie.

  Zijn leven in dienst van de wetenschap, vele malen gewaardeerd en gelauwerd, kwam veel te vroeg ten einde. Rik stond mede aan de basis van de faculteit Biomedische Technologie en heeft daarbij belangrijke bijgedragen geleverd aan de vorming van studenten, promovendi en stafleden.

  Zijn omvangrijke wetenschappelijke oeuvre, met name gericht op de wisselwerking tussen de groei en adaptatie van botweefsel en zijn belasting, werd onder meer eervol bekroond met het akademiehoogleraarschap aan de Koninklijke Nederlandse Akademie voor de Wetenschap.

  Nog pas, in het voorjaar van 2010, sloot hij zijn werkzame leven aan de universiteit af in aanwezigheid van collega’s, vrienden en familie. Een gedenkwaardige dag, vol warmte en vriendschap, viel hem hierbij ten deel.

  Wij gedenken Rik als een gedreven wetenschapper en aimabel collega.

  Onze gedachten zijn bij Trine en de kinderen. Wij wensen hen en alle familieleden veel sterkte toe.

  Namens alle medewerkers en het bestuur van de faculteit Biomedische Technologie, Mr. J.M.R. Debey, directeur bedrijfsvoering, Prof.dr. P.A.J. Hilbers, decaan