/Voorpagina
/Nieuws
/Achtergrond
/Colofon
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/Faculteits Berichten
/Zoeken
/TUE
/ Cursor nummer 1 nummer 7

jaargang 42, 6 januari 2000


Colofon

Cursor/Colofon
1999. Auteursrechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de hoofdredacteur. De redactie behoudt zich het recht voor om aangeboden artikelen te wijzigen

Redactie
Fred Gaasendam (hoofdredacteur),
Gertjan Harberink,
Han Konings,
Estella Kuppens (eindredactie)
Brigit Span,
Gerard Verhoogt

Aan dit nummer werkten verder mee
Erik Hannema,
Rosemarie Neuen,
Dieter Wouters

Foto's
Bart van Overbeeke,
Bram Saeys

Redactieraad
mr.drs. Ben Donders (secretaris),
prof.dr.ir. Jan de Graaf (voorzitter),
drs. Maarten Pieterson,
prof.dr. Frans Sluijter,
A. Vianen

Basisvormgeving
Koos Staal bno

Lay-out
Esther Valk

Druk Drukkerij
E.M. de Jong B.V. Baarle Nassau

Advertenties
Van der Meulen Promotions, Postbus 413, 9200 AK, Drachten, tel. 0512 - 520936,

Redactie-adres
TUE, W-hal 1.25, postbus 513, 5600 MB Eindhoven, tel. 040 - 2472961/2472236, fax 040 - 2456033,

e-mail:
cursor

Abonnement (fl. 105,-)


Website