/Voorpagina
/Nieuws
/Achtergrond
/Colofon
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/Faculteits Berichten
/Zoeken
/TUE
/ Cursor nummer 1 nummer 7

jaargang 42, 6 januari 2000


Voorpagina

Untitled Document TUE gaat dialoog aan met maatschappij

Een geëngageerde universiteit die de dialoog met de samenleving zoekt en voortdurend de juiste balans zoekt tussen maatschappelijk en wetenschappelijk engagement. Dat is het ideaalbeeld van de TUE dat CvB-voorzitter dr.ir. Henk de Wilt maandag 3 januari schetste tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Volgens De Wilt kan alleen die juiste balans er voor zorgen dat de cynische houding van de maatschappij tegenover technologie en wetenschap weggenomen wordt.


CvB-voorzitter Henk de Wilt bekijkt het video-jaaroverzicht met TUE-hoogtepunten uit 1999. Het jaaroverzicht werd vertoond na zijn nieuwjaars-toespraak waarin hij pleitte voor een universiteit die de dialoog aangaat met de maatschappij. Foto: Bart van Overbeeke.

“Er heerst nog steeds maat-schappelijk cynisme tegenover de wetenschap en technologie”, zei de CvB-voorzitter in zijn nieuwjaarstoespraak. “Dat cynisme is er mede de oorzaak van dat wij in ons land wel de mond vol hebben over het cruciale economische belang van kennis en zinspelen op de survival of the smartest, maar tegelijkertijd in vergelijking met andere landen onvoldoende geld steken in de bron van die kennis, de wetenschap en technologie.”

De oorzaak van die tegenstelling ligt volgens de CvB-voorzitter in het ontbreken van een dialoog tussen maatschappij en wetenschap. Dat ligt echter niet alleen aan de houding van de maatschappij maar ook aan de instelling van sommige wetenschappers. Zo zijn er volgens De Wilt wetenschappers die de noodzakelijke wetenschappelijke vrijheid zo absoluut interpreteren dat ze een verkeerd soort van maatschappelijk isolement idealiseren. “Wetenschappelijke vooruitgang, zo menen sommigen, komt slechts tot stand als wetenschappers aan de aandacht van de samenleving ontsnappen, en vrij en ongehinderd door menselijke en maatschappelijke noden en wensen hun eigen wetenschappelijke intuïtie kunnen volgen. In werkelijkheid ligt de waarheid genuanceerder”, aldus De Wilt.

Evenwicht

De universiteit moet daarom op zoek gaan naar een verantwoord evenwicht tussen wetenschappelijk en maatschappelijk engagement. Daartoe dient de TUE volgens De Wilt de dialoog te zoeken met die mensen die de wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in een veelzijdig, kritisch perspectief kunnen plaatsen. Consumentenorganisaties bijvoorbeeld. Of dichters, beeldend kunstenaars, filosofen en ethici.

Op dat gebied heeft de TUE in het laatste jaar van deze eeuw al de nodige activiteiten ontplooid. Vanuit de universiteit is bijvoor-beeld het voortouw genomen om een aantal culturele instellingen en initiatieven in de regio bij elkaar te bregen. Dit moet uitmonden in een spannender en spraakmakender cultureel klimaat in de regio. “Voortgang is er ook geboekt als het gaat om het stimuleren van debat”, aldus De Wilt die ondermeer de recente aanstelling van een hoogleraar Techniek en Ethiek als

voorbeeld noemde evenals de start van een reeks debatten over maatschappelijke vraagstukken op zondagmorgen.

De Wilt: “Door ons in te zetten voor het herstel van de culturele verankering van wetenschap en technologie in de samenleving kunnen we er toe bijdragen dat de basis onder het

maatschappelijk cynisme jegens de wetenschap en technologie wordt weggeslagen. Als maatschappelijk wordt beseft dat kennis onmisbaar is voor duurzame economische groei en verdere verbetering van de kwaliteit van leven, dan wordt de kans groter dat de overheid een volgende keer bij het verdelen van financiële meevallers ook extra investeert in de universiteiten, die deze kennis voortbrengen en verspreiden. Dat engagement met wetenschap en technologie mogen wij op onze beurt dan van de politiek vragen.”/.

Untitled Document Rustige jaarwisseling op TUE

De jaarwisseling is ook op de TUE rustig verlopen dankzij alle voorbereidingen van de faculteiten en diensten. Op oudejaarsdag waren alle gebouwen van de TUE gecontroleerd en om 18.00 uur afgesloten. De brandweerkazerne op het TUE-terrein was tijdens de jaarwisseling in gebruik als meldpunt voor eventuele calamiteiten buiten de universiteit. De BHV-brandweer bleef tot acht uur ‘s morgens paraat op dit meldpunt, maar er kwam geen enkele melding binnen.

De bedrijfshulpverlening bracht met vijftien mensen de jaarwisseling door op de TUE. Er waren geen noemenswaardige voorvallen, met uitzondering van het groepje baldadige jongeren dat lantaarn-palen vernielden.

De Bouwtechnische Dienst voerde op oudejaarsdag nog testen uit op het centrale ketelhuis en op de zevende etage van E-hoog. Ze hadden zelfs nog een verwarmingsketel paraat staan die nog op olie kon worden gestookt, maar dit bleek niet nodig.

Ook de millenniumbug heeft niet toegeslagen op de TUE. Volgens dr.ir. R. Waterham van ICT services kunnen er in enkele financiële systemen nog wel wat problemen de kop opsteken bij het opstarten van computers op de werkplek. Alle servers zijn gecheckt, maar volgens Waterham kan in bepaalde financiële systemen nog wel eens een toepassingsfoutje sluipen. Zo’n systeem heeft honderden verschillende toepassingen, die niet allemaal millenniumproof te krijgen zijn. Maar dat zal pas na verloop van tijd blijken.

In het weekeinde werd op de TUE wel een computer ontvreemd, zo werd maandagochtend ontdekt. Inbrekers hadden een raam in de Z-vleugel van TEMA met een schroevendraaier geforceerd. /.

Untitled Document Gezocht:

voorlichters

De TUE zoekt eerstejaars studenten die volgend studiejaar op middelbare scholen voorlichting willen geven over hun studie aan deze universiteit. Belangstellenden kunnen zich bij Marie-José Oomen en Willy Zelen, Traverse 3.14,tst. 2226 aanmelden.

Lezing prof. Keurentjes

‘Sprongen maken in de procestechnologie’, zo luidt de titel van de lezing die prof. dr. ir. J. Keurentjes donderdag 13 januari geeft. Keurentjes is hoogleraar Proces- en Apparaatontwerp aan de TUE. Het is de tweede lezing in de reeks ‘Ondernemen en Technologie’. De lezing begint om 17.00 uur in het Auditorium. Vooraf aanmelden tel. 2472278.

Prijs beste

afstudeerder

Het beste afstudeerwerk van studenten die zijn afgestudeerd binnen een Nederlands bedrijf komt ook dit jaar in aanmerking voor de Mignot-prijs. Het werk moet de verbetering van de organisatie, de productie, het product en/of het

management van bedrijven in Nederlandse bedrijven als oogmerk hebben. De eerste prijs bestaat uit 8000 gulden. Hoog-leraren kunnen afstudeerders vóór 14 januari voordragen via hun decaan. Meer informatie via tst. 2250.

Eerste ir.’s installatietechniek

De opleiding Installatie-techniek levert dinsdag 11 januari haar eerste ingenieurs af. De studenten Jordy de Jong, Anton Voets en Hilco Witteveen ontvangen dan als eerste een diploma van die opleiding. In september wordt de nu vierjarige opleiding omgezet in een vijfjarige.


Website