/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 7

jaargang 43, 11 januari 2001


Mensen

Untitled Document

Berry Schoenmakers
"Dankzij Mastermind zit ik in de computerbranche"

Han van Bodegom
Foto: Bram Saeys

Cryptograaf dr.ir. Berry Schoenmakers is momenteel betrokken bij het prestigieuze Europese project CyberVote dat elektronisch stemmen mogelijk moet maken. Na zes jaar in Amsterdam gewerkt te hebben is hij twee jaar geleden teruggekeerd naar de TU/e, nu als lid van de groep Coderingstheorie en Cryptologie binnen de capaciteitsgroep Wiskunde.

Na de middelbare school koos hij voor een studie aan de TU/e. Hij wilde een technische studie gaan doen en als geboren en getogen Eindhovenaar was de TU/e een voor de hand liggende keuze. Informatica werd als nieuwe studie geïntroduceerd. Het feit dat hij van deze studie eigenlijk nog niets afwist maakte hem nieuwsgierig. "Ik geloof dat het pas het tweede jaar was dat de opleiding bestond en de toekomstperspectieven voor de arbeidsmarkt op dat gebied zagen er rooskleurig uit, zo werd mij verteld. Ik hield me tot die tijd nog helemaal niet bezig met computers. Er waren zelfs amper computers. Ik kan me nog wel herinneren dat ik iemand op een gegeven moment met een computer Mastermind zag spelen. Je kent het spel wel, het is de bedoeling dat je de kleurcombinatie van je tegenstander weet te ontcijferen. Ik vond het enorm knap dat die computer dat zo goed kon, in vier à vijf stappen kraakte deze je geheime code. Dat was eigenlijk het eerste en tot op dat moment het enige dat ik van een computer had gezien. Eigenlijk heeft Mastermind me dus in de computerbranche geholpen."

Na zijn promotie aan de TU/e werkte hij eerst drie jaar aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) en daarna nog drie jaar bij DigiCash, een bedrijf dat onder andere systemen bouwde voor betalen via het internet. Bij DigiCash werkte hij voor het eerst aan een systeem dat online verkiezingen mogelijk moet maken. "Begin '98 belde iemand van Capgemini. Hij vroeg of wij geen elektronische schaduwverkiezingen voor de Tweede Kamer konden realiseren. Binnen een tijdsbestek van een paar weken kregen we dat voor elkaar." Schoenmakers' taak hierbij was en is nog steeds de cryptografie. Het eerste gebruik van cryptografie in het kader van het elektronisch stemmen is het zo beveiligen van een over het internet uitgebrachte stem, dat deze onderweg niet gelezen kan worden. De protocollen gaan echter veel verder dan dat. De resultaten van de schaduwverkiezingen waren positief en dat gaf aan dat er zeker mogelijkheden waren op dat gebied. Daarna heeft hij met dat systeem vaker op kleine schaal demonstraties gegeven.

Inmiddels is Berry Schoenmakers teruggekeerd naar zijn academische wortels. "Ik heb al een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt en naar mijn mening heb je daar niet de mogelijkheden waar je op een universiteit wel over beschikt. Hier komt het voor een groot deel neer op eigen initiatief. Natuurlijk heb je onderwijstaken en bepaalde verplichtingen maar verder kun je aan een heleboel zaken werken. Fundamentele zaken die zich op een wat langere termijn afspelen. Bedrijven richten zich op een veel kortere termijn en daar komen allerlei aspecten bij kijken die ik persoonlijk veel minder interessant vind. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een smart card met een crypto coprocessor nog te duur wordt gevonden en dan moet je het cryptografische gedeelte terugbrengen tot een slap aftreksel. Op zo'n manier kom je wetenschappelijk gezien niet vooruit en wordt het voor mij persoonlijk minder interessant. De commerciële invloeden noden je tot het doen van concessies, concessies die ik eigenlijk liever niet doe."/.

Untitled Document

De week van /Björn
Björn Bukkems is voorzitter van de commissie Wervingsdagen en vijfdejaars student Werktuigbouwkunde.

Maandag: Vandaag start de promotie voor de Wervingsdagen en voor de openingsact met cabaretier Leon van der Zanden van volgende week dinsdag. De dag begint met het verspreiden van posters, inschrijfformulieren en bedrijvengidsen over de studieverenigingen. Dit verloopt soepel, dankzij de goede voorbereidingen van vorige week. Om half elf heb ik een afspraak bij Post Extra, voor het versturen van onze brochures. 's Middags heb ik eerst 2 uurtjes college, waarna ik terugga naar de Wervingsdagenkamer om de nieuwe website te bekijken, voordat deze op het net gezet wordt.

Dinsdag: De dag begint met het up to date maken van de planning in de Wervingsda-genkamer. Vervolgens informeer ik naar de mogelijkheden om een Formule 1 racesimulator te plaatsen tijdens de Presentatiedagen. Voor de lunch moet ik nog even de stichtingsvergadering voorbereiden, die om half één begint. Tijdens deze vergadering hebben we als commissie overleg met de stichting. De voortgang en het rooster voor de promotie worden besproken. Na de vergadering nog even een brief met informatie voor een bedrijf opstellen en badges maken voor de openingsact.

Woensdag: 's Ochtends heb ik afgesproken met onze penningmeester voor het versturen van de facturen. Om elf uur word ik bij het STU verwacht. Met haar bespreek ik de voortgang van de commissie. Na de lunch maak ik een brief voor de deelnemende bedrijven en instellingen aan de Sollicitatiedagen, met daarin de laatste benodigde informatie. Vervolgens stel ik een mailtje op voor de studenten; dan is het tijd voor ontspanning: het commissie-uitje!

Donderdag: Deze dag houd ik vrij voor de studie. Eerst twee uurtjes college en daarna werken aan een opdracht. Natuurlijk ga ik in de pauzes even langs op de kamer om te kijken of alles goed verloopt en een babbeltje te maken met mijn commissiegenoten.

Vrijdag: Na twee uurtjes college gevolgd te hebben weer aan de slag voor de Wervings-dagen. Eerst even een paar telefoontjes plegen en vervolgens de vergadering van vandaag voorbereiden. Na de vergadering komen de relatiegeschenken en goodies en tref ik nog even een paar laatste voorbereidingen voor de openingsact om vervolgens met een voldaan gevoel over de afgelopen week van het weekend te gaan genieten!

Untitled Document

/In Memoriam
In de vroege ochtend van maandag 25 december is Marianne Salari v.d. Ven overleden. Marianne was op 1 juli 1991 in dienst getreden bij de Technische Universiteit Eindhoven als secretaresse van het faculteitsbureau Werktuigbouwkunde. Daar heeft ze gewerkt tot begin 1996.
In deze periode heeft zij als bestuurslid van de Personeelsvereniging TU/e zich beziggehouden met het organiseren en begeleiden van allerlei activiteiten. Begin 1996 is Marianne bij de Bouwtechnische Dienst gaan werken, eerst als secretaresse en later als managementassistente. Marianne was zeer betrokken bij de werkzaamheden die hieruit voortvloeiden en ze heeft daaraan een zeer constructieve bijdrage geleverd. Marianne hebben we leren kennen als dé bindende kracht binnen onze organisatie, maar ook naar buiten toe als een belangrijk communicatiepunt naar andere organisatieonderdelen van het FB en de TU/e. Aan de collega's bood zij steeds een luisterend oor. Daarbij ging het niet altijd om werk, maar ook om zaken in de persoonlijke sfeer. Op haar geheel eigen relativerende wijze wist ze iedereen bemoedigend, dan wel bestraffend toe te spreken. Zij maakte geen onderscheid naar functie of positie, maar had wel oog voor een persoonlijke benadering. Haar opgewektheid, eerlijkheid en betrokkenheid waren een weldaad om te ervaren. Deze sociale vaardigheden zullen we node missen in de BTD. Veel te vroeg heeft Marianne ons op een totaal onverwacht moment verlaten. Velen hebben haar nog ontmoet op het Einde-FB-feest op vrijdag 15 december jl. Maandag 18 december hoorden we dat zij daags tevoren met een hersenbloeding opgenomen was in het ziekenhuis. We konden elkaar niet meer spreken. Op de Eerste Kerstdag stierf zij. Onze gedachten gaan uit naar Marcel, van wie zij vaak aangaf dat híj haar maatje was en waarmee zij zo vaak "werkoverleg" gehouden heeft. Marianne, in onze herinnering blijven jouw inzet voor de TU/e, de bijzondere wijze waarop jij invulling hebt gegeven aan het secretariaat en het feit dat jij een belangrijke bindende factor was in de BTD-organisatie.
Marianne, wij zullen je missen.

Piet van Happen
Hoofd Bouwtechnische Dienst


Website Cursor