/Voorpagina
/Mensen
/Nieuws
/Opinie
/Cultuur
/Studentenleven
/Achtergrond
/English page
/Onderzoek
/Reportage
/Bestuur
/Ruis
/Ranzigt
/Colofon
/Faculteits Berichten
/Vacatures
/Mensa
/Oude cursors
/pdf formaat
/TUE
/Zoeken:
/ Cursor nummer 1 nummer 9

Jaargang 44, 7 februari 2002


Nieuws

Untitled Document

Studenten kunnen TN helpen 'uitstekend' te worden
Het zit wel goed met de TU/e-faculteit Technische Natuurkunde. Het zou echter nog beter kunnen en studenten kunnen hierin een grote rol spelen. Deze boodschap had de visitatiecommissie vorige week vrijdag voor de faculteit.

"We hebben een zeer goed beeld over de faculteit", zo sprak de voorzitter van de visitatiecommissie prof.dr. Jan Sengers na afloop van het tweedaagse bezoek aan de natuurkundefaculteit. "U heeft echter nog een hoop potentieel om Technische Natuurkunde hoger te brengen in Nederland." De commissie was vooral onder de indruk van de studenten van de opleiding. Voor hen zag men een grote rol weggelegd: "Zij zijn de bron van mogelijkheid om 'uitstekend' te worden".
De faculteit TN leidt goede mensen op, was het oordeel van de commissie. Naar de buitenwereld toe zou dit echter wel wat duidelijker mogen zijn. Op het voorlichtingsvlak kunnen hier studenten voor ingezet worden, vindt de commissie. "Wat is er effectiever dan enthousiaste studenten laten vertellen over hun studie?"
Van de internationalisering bij TN was de commissie erg onder de indruk. "Van de acht universiteiten die we tot nu toe bezocht hebben, zijn jullie het beste hierin", zei Sengers.

Samenhang
Samenhang tussen de propedeusevakken wordt wat gemist. "Voor studenten is aan het begin van de studie niet duidelijk wat de rode draad is."
Op onderwijskundig gebied kan er nog het nodige verbeterd worden. Zoals bij het Ontwerp Gericht Onderwijs (OGO) en multidisciplinair werken. "Hierin kunnen studenten weer helpen. De notebooks kunnen ook verder uitgewerkt worden. Nu lijkt het alsof iemand heeft besloten dat jullie aan de notebooks moeten, maar er gebeurt verder weinig mee."
Een puntje waar de faculteit niet blij mee was, was het predikaat dat de voorzieningen kregen. De faculteit ontbeert een eigen collegezaal en huist in een verouderd pand. "Ik moet u teleurstellen: u krijgt geen onvoldoende hiervoor. Zo slecht is het nog niet", zei Sengers.

Decaan prof.dr. Wim de Jonge van TN zei achteraf dat de grootste winst al binnen is. "We hebben door de visitatie over onszelf nagedacht en gesproken. Dat neemt niemand ons meer af." Over zes weken ontvangt de faculteit het schriftelijk rapport, waarop nog kan worden gereageerd./.

Untitled Document

Cygne verwacht geen problemendoor sluiting kerncentrale Petten
Amersham Cygne, het bedrijf dat op de TU/e-campus gebruik maakt van het Cyclotron om radio-isotopen te maken voor geneesmiddelen, ziet op korte termijn geen grote problemen door de sluiting van de kernreactor in Petten.

In de media wordt de laatste dagen veel geschreven over het sluiten van de kernreactor in Petten. Minister Jan Pronk van VROM heeft de sluiting opgelegd aan de centrale omdat er niet volgens de veiligheidsregels zou worden gewerkt. Radio-isotopen zijn het nevenproduct van kerncentrales. Technetium, wat uit de Pettense reactor komt, wordt bij bijna alle radiodiagnostische handelingen gebruikt. De isotopen zorgen ervoor dat tumoren zichtbaar worden op foto's. Verschillende patiëntenorganisaties zijn bang dat er niet meer genoeg geneesmiddelen zijn. Isotopen kunnen namelijk niet langer dan een week gebruikt worden.
"We hopen natuurlijk dat Petten snel weer opengaat", zo zegt ir. Ton Witsenboer, directeur van de Nederlandse vestiging van Amersham Cygne op het TU/e-terrein. "Als de centrale twee weken dicht blijft, is dat geen probleem. Ze sluiten wel vaker zo'n tijd voor bijvoorbeeld onderhoud. Als het langer dan een paar weken gaat duren, moeten we bezien of we ergens anders nucleïden kunnen halen. Er is nu nog genoeg reserve om onze producten te kunnen maken de komende weken. Voor de nucleaire geneeskunde in het algemeen wordt het na een paar weken sluiting kritisch."
Amersham betrekt de meeste geneeskundige producten van de twee andere kerncentrales in Canada en Zuid-Afrika. Deze twee hebben volgens Witsenboer net genoeg capaciteit om de productie van Petten tijdelijk over te nemen.
Hoe lang de reactor in Petten gesloten blijft, is nog niet duidelijk. Er wordt gesproken over een kleine twee weken./.

Untitled Document

Trainingsdagen

Hoe herken je je persoonlijke kwaliteiten en hoe zet je die in tijdens een sollicitatiegesprek? Dit was de hoofdvraag tijdens de workshop self-assessment die maandag werd gehouden in het kader van de Trainingsdagen. De interactieve workshop was helemaal volgeboekt met 25 studenten. Er waren zelfs studenten die teleurgesteld moesten worden.
De Trainingsdagen zijn het eerste onderdeel van de Wervingsdagen die jaarlijks op de TU/e worden georganiseerd. Na de Trainingsdagen volgen nog de Presentatiedagen en de Gesprekkendagen, waarin studenten die bijna afgestudeerd zijn op sollicitatie gaan bij bedrijven.
Foto: Bart van Overbeeke

Untitled Document

Bonden maken zich zorgen over financiën universiteit
De gezamenlijke bonden op de universiteit maken zich ernstige zorgen over de financiële situatie van de TU/e. Een gesprek met CvB-voorzitter dr.ir. Henk de Wilt heeft de zorgen niet kunnen wegnemen, zo valt te lezen in een brief die de bonden naar hun leden hebben gestuurd.

"Het ergste is de uitspraak van De Wilt dat ook het College niet weet hoe het staat met de financiële situatie", zegt ing. Martin van Gessel namens de gezamenlijke bonden. "Wij kunnen er als vakbond weinig aan doen behalve onze zorgen uiten. Wij denken dat de situatie erger is dan wordt gedacht."
De bonden hebben hun zorgen kenbaar gemaakt aan leden van de Universiteitsraad en eind januari aan collegevoorzitter De Wilt. Afgesproken is dat de twee partijen met elkaar in gesprek blijven hierover. De werknemersorganisaties wachten de lopende procedures binnen de U-raad af.
De bonden vragen hun leden de ogen en oren open te houden op de campus en het te melden als er 'ontsporingen dreigen' op financieel gebied. 'Het gaat erom dat u helpt voorkomen dat de TU/e in financieel opzicht schipbreuk lijdt, in een tijdsperiode dat het onze universiteit toch in vele andere opzichten voor de wind gaat.'/.

Untitled Document

Eerste vrouwelijke hoogleraar voor TN
De faculteit Technische Natuurkunde (TN) krijgt met ingang van 1 maart de eerste vrouwelijke hoogleraar binnen de gelederen.

De visitatiecommissie onderwijs spoorde de faculteit vorige week nog aan om te proberen een vrouwelijke hoogleraar aan te trekken. Dit is gelukt middels dr. Ute Ebert. Zij wordt aangesteld als deeltijdhoogleraar op het gebied van de 'Niet-lineaire dynamica en patroonvorming'. Ebert is als themaleider 'Nonlinear Dynamics and Complex Systems' verbonden aan het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI) te Amsterdam. Ze studeerde aan de Universiteit van Heidelberg en is aan de Universiteit van Essen gepromoveerd. Sinds 1996 werkt ze in Nederland./.

Untitled Document

Receptie HG niet meer full-time bemand
De receptie van het Hoofdgebouw (HG) wordt binnenkort niet meer 24 uur per dag bemand. Wie tussen elf uur 's avonds en zeven uur 's ochtends het gebouw in wil, moet zich eerst via de intercom bij de hoofdingang melden bij de beveiliging.

Deze en andere maatregelen met betrekking tot de recepties van enkele TU/e-gebouwen leveren de universiteit een jaarlijkse besparing van circa 228.000 euro op, zegt ing. Mirjam Jahnke, hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV).
De receptietaken in het Hoofdgebouw worden overgenomen door eigen beveiligingsmedewerkers. De formatie Beveiliging van de TU/e is daarvoor uitgebreid van 19 naar 22 fte. Door de nieuwe structuur, die waarschijnlijk rond 1 maart ingaat, zijn per etmaal minder mensen nodig voor de bemanning van de receptie.
De bij een Valkenswaards bedrijf ingehuurde receptionistes die tot voor kort overdag bij de ingang van het Hoofdgebouw zaten, zijn inmiddels elders aan het werk. Wel heeft de TU/e nog twee eigen receptionistes in dienst, van wie er één gaat meedraaien in het rooster voor de bemanning van de receptie van het Hoofdgebouw.
Voor de overige recepties van enkele gebouwen op het TU/e-terrein verandert er in de praktijk niet veel. Deze blijven op dezelfde manier bemand als tot nu toe gebeurde. Wel is de verantwoordelijkheid voor deze recepties sinds 1 januari van dit jaar terug bij de beheerders van die gebouwen. Dat betekent dat zij zelf moeten zorgen voor de bemanning en de aansturing van de recepties, zónder tussenkomst van de BHV. Daarnaast moet er binnen elke beheerseenheid een aanspreekpunt zijn waar de receptionisten terecht kunnen met vragen of problemen.

Camera
De genoemde veranderingen leveren de TU/e een jaarlijkse besparing van zo'n 228.000 euro op (met uitzondering van dit jaar, waarin eenmalig veertigduizend euro moet worden geïnvesteerd in een nieuwe camera plus intercom bij de zuidingang van het Hoofdgebouw). Dat betekent dat de kosten voor de bemanning van de recepties kunnen worden teruggebracht van ongeveer 295.000 naar 67.000 euro per jaar.
Medewerkers van de TU/e en de gebruikers van het Hoofdgebouw ontvangen over een kleine twee weken een brief waarin de veranderingen verder worden toegelicht./.

Untitled Document

HBO-raad: tien procent hogescholen fout
Zes van de vijftig hogescholen hebben zich volgens de HBO-raad eind jaren negentig niet gehouden aan de regels voor de inschrijving van studenten. Daardoor hebben ze ten onrechte een flinke rijksbijdrage gekregen.

De hogescholen kwamen begin dit jaar in opspraak toen bleek dat er mogelijk gesjoemeld was met de inschrijving van buitenlandse studenten. Onderwijsminister Loek Hermans werd vorige week nog door de Tweede Kamer op het matje geroepen om verantwoording af te leggen over de eventuele fraude. Afgelopen november stelde hij een accountantsonderzoek in naar de vermeende fraude. Dat onderzoek wordt naar verwachting in de loop van deze maand afgerond.
De HBO-raad, de overkoepelende organisatie van Nederlandse hogescholen, is Hermans vóór geweest door een eigen inventarisatie te houden. Dat onderzoek is vooral gericht op de jaren 1998 en 1999. Uit de inventarisatie blijkt dat geen sprake is geweest van stelselmatige fraude, zegt prof.dr. Frans Leijnse, voorzitter van de HBO-raad. Wel schreven zes van de vijftig hogescholen soms enkele honderden studenten in aan wie nauwelijks onderwijs werd gegeven, maar voor wie wél een rijksbijdrage werd geïncasseerd. De verdachte scholen maakten, veelal zonder het van elkaar te weten, op grote schaal gebruik van de diensten van hetzelfde externe bureau dat cursussen aanbood.
Welke hogescholen fout hebben gezeten, wil Leijnse niet zeggen./.

Untitled Document Pijltjes gooien
Darten, dat doen ze graag bij de faculteit Scheikundige Technologie. Op de kamer van studievereniging Jan Pieter Minckelers (Japie) hangt een bord waar de leden vaak een pijltje op gooien. Samen met dispuut Kekulé houdt Japie jaarlijks een darttoernooi. Maandagavond werd dit traditionele toernooi verspeeld in de Schuifbar van de AOR. Er deden zo'n 25 teams mee. Na de poulewedstrijden volgden de kwart-, halve- en uiteindelijk de finale. Die werd gewonnen door Pim Janssen en Evert de Koeijer. Op de foto staat Diana van Eck, oud-bestuurslid van Japie.
Foto: Bert Jansen
Untitled Document

Automotive-groep TU/e op Bedrijfsauto RAI
De afstudeerrichting Automotive Technology van de TU/e-faculteit Werktuigbouwkunde presenteert zich vanaf vandaag, donderdag 7 februari, met een stand op de Bedrijfsauto RAI 2002 (The European Road Transport Show). De groep grijpt de beurs aan om de Automotive-richting van de TU/e meer naamsbekendheid te geven.

Automotive Technology (of Automotive Engineering) is een clustering van drie disciplines binnen de faculteit Werktuigbouw-kunde: Verbrandings-motoren, Vehicle safety en Voertuigaandrijvingen. Werktuigbouwkunde-
studenten aan de TU/e kunnen zich, na een verplicht college Oriëntatie Voertuigtechniek in het derde jaar, in het vierde jaar in één van de drie genoemde richtingen specialiseren.
Ongeveer een jaar geleden is een profielschets gemaakt van hoe Automotive Technology binnen de TU/e verder vorm zou moeten krijgen. Momenteel is de groep hard bezig zichzelf wat meer te profileren en een duidelijker gezicht naar buiten te krijgen. "Tot nu toe hebben we daar weinig aan gedaan, simpelweg omdat we daarvoor mankracht tekort kwamen", legt dr. Bram Veenhuizen, docent Voertuigaandrij-vingen, uit. Automotive spreekt veel studenten aan, weet hij. "Hun studie wordt opeens veel praktischer", zo verklaart de docent. Automotive is dus in de eerste plaats bedoeld voor studenten, maar het samenwerkingsverband ziet zichzelf tevens als intermediair tussen de genoemde onderzoeksgroepen aan de TU/e en het bedrijfsleven.
De stand van de Automotive-groep, met nummer 06-002, is te vinden in de Europahal van de RAI. Ze wordt dagelijks bemand door een student en een medewerker van de TU/e en de HTS-Autotechniek (HTSA) in Arnhem, met wie de TU/e de stand deelt. Bezoekers van de stand kunnen meedoen aan een wedstrijd, waarvoor ze volgens een bepaald snelheidsprofiel een ritje moeten maken in de CVT-simula-tor van de TU/e en de HTSA.
De Bedrijfsauto RAI 2002 is vandaag, donderdag 7 februari, gestart en duurt tot en met 16 februari. De beurs is op werkdagen open van 11.00 tot 21.00 uur, in het weekend van 10.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt veertien euro./.

Untitled Document

LSVb wil extra geld voor BaMa
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) wil extra geld van onderwijs-minister Loek Hermans voor de invoering van het bachelor-masterstelsel.

Volgens de vakbond is de invoering van BaMa de 'grootste wijziging sinds decennia in het hoger onderwijs'. Daarom wil de LSVb dat Hermans in de voorjaarsbegroting extra geld vrijmaakt voor BaMa. 'Er is weinig tijd voor de invoering, gepland vanaf komende september. De inspraak op nieuwe programma's komt dan ook her en der al behoorlijk in de knel. Daarnaast is er amper geld om de oude opleidingen voor huidige studenten te betalen, terwijl nieuwe curricula al starten', zo zegt de LSVb.
De studentenvakbond is tevreden dat de Tweede Kamer definitief 'nee' heeft gezegd tegen de plannen van Hermans om topcollegegelden op te leggen in het bachelor-masterstelsel. 'De Kamer heeft het wetsvoorstel in sterk verbeterde vorm aangenomen. Het is nu aan de universiteiten, hogescholen en de minister om te bewijzen dat het nieuwe stelsel ook in de praktijk goed uit de verf kan komen', zo schrijft de LSVb. Volgens de vakbond heeft de Tweede Kamer zich gekeerd tegen de topcollegegelden dankzij de acties van studenten en studentenorganisaties. Eind januari hebben zij een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer./.

Untitled Document

Excursie TDO
TDO organiseert een excursie, naar de Warmte-krachtcentrale van Essent in Eindhoven op donderdag 21 februari.
De excursie start om 14.00 uur, kosten zijn 2,5 euro. Opgeven is vereist en kan tot 18 februari bij tdo@tue.nl of via tst. 4463.

Stilteruimte
In de maand februari zijn er weer verschillende activiteiten in de Stilteruimte van de TU/e in De Hal 1.46. Op maandag 18 en 25 februari: 'stilte kun je leren' van 12.45 tot 13.15 uur. Op woensdag 20 en 27 februari: 'zen-meditatie' van 12.45 tot 13.15 uur. De Stilteruimte is geopend van 8.00 tot 21.00 uur. Meer info: w.j.t.h.fraaije@tue.nl.

Studenten gezocht voor voorlichting
Het Communicatie Service Centrum (CSC) is op zoek naar studenten die volgend studiejaar voorlichting willen geven aan vwo-scholieren over studeren aan de TU/e. Het CSC wil het liefst studenten van de opleidingen Bouwkunde, Biomedische Technologie, Elektro- en Informatietechniek, Industrial Design, Technische Bedrijfskunde,Technische Natuurkunde en Werktuigbouwkunde. Leden van het studentenvoorlichtingsteam krijgen trainingen voor de bezoeken die ze afleggen aan middelbare scholen en beurzen. Voor meer informatie of een sollicitatieformulier kan contact worden opgenomen met Annemiek Barnouw, tst. 2226 of a.barnouw@tue.nl.

Europees managementtoernooi
Studenten uit heel Europa komen begin maart naar de TU/e toe voor de finale van het Tournament in management and engineering skills (Times). Dit is een casecompetitie voor studenten technische bedrijfskunde. De finale van de competitie wordt van 4 tot 10 maart gehouden aan de TU/e.
Op woensdag 5 februari is de Eindhovense voorronde gehouden.

LSVb zoekt bestuursleden
De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is op zoek naar bestuursleden voor komend collegejaar (2002-2003). Het gaat om een fulltime functie tegen vergoeding. Voor meer info: www.lsvb.nl of bel Sofie Joosse op 030-2316464.

Vacatures
HOOFD ONDERWIJSBUREAU (V32871: 0,8 - 1,0 fte) bij de faculteit Wiskunde en Informatica, duur: twee jaar met mogelijkheid tot dienstverband voor onbepaalde tijd, salaris: maximaal 4325 euro per maand, meer info: www.win.tue.nl/vacature.

STUDIEADVISEUR INFORMATICA (V32872: 0,8-1,0 fte) bij de faculteit Wiskunde en Informatica, duur: twee jaar met mogelijkheid tot dienstverband voor onbepaalde tijd, meer info: www.win.tue.nl/vacature.

ASSISTENT BEHEER (V89/028, 1,0 fte) bij het Communicatie Service Centrum, duur: aanstelling met uitzicht op vast dienstverband, salaris: maximaal 2320 euro bij volledige werktijd, meer info: tst. 5919.

SYSTEEMBEHEERDER NT (V21.002), bij ICT Servicebedrijf, duur: voor onbepaalde tijd; salaris: in overleg, meer info www.tue.nl/icts.

Carrièrebeurs
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 februari wordt de Nationale Carrièrebeurs gehouden in de Amsterdam RAI. Tijdens de beurs hebben afstudeerders en afgestudeerden de kans bedrijven en onderwijsinstellingen te leren kennen. Het gaat vooral om de studierichtingen techniek, informatica, economie en rechten. Voor meer info: www.carrierebeurs.nl.

OSC cursus
Het Onderwijs Service Centrum verzorgt op woensdag 20, donderdag 21 en woensdag 27 maart de cursus 'Doceren in het Hoger Onderwijs'. De cursus is geschikt voor zowel beginnende als ervaren docenten en voor Assistenten in Opleiding. Tijdens de cursus komen thema's aan de orde als het maken van lesopzetten, het systematisch aanpakken van problemen en het boeiender maken of efficiënter organiseren van onderwijs. Voor TU/e-medewerkers is deelname gratis. Meer info: Harry van de Wouw (tst. 3126) of www.osc.tue.nl.


Website Cursor