Kolom mensen

/Afscheid
Op vrijdag 30 augustus neemt collegevoorzitter dr.ir. Henk de Wilt afscheid van de TU/e. Studenten en medewerkers zijn uitgenodigd voor de afscheidsbijeenkomst en de receptie in het Auditorium vanaf 15.30 uur.

Jos Verdonk neemt op 6 september afscheid in het PVOC om 16.00 uur en Sytze van der Valk neemt afscheid op 16 september in de University Club om 16.00 uur. Verdonk gaat met pensioen in verband met het bereiken van de 65-jarige leeftijd en Van der Valk gaat met FPU.

Na ruim veertig jaar bij de TU/e werkzaam te zijn geweest, neemt Huub Rooijmans afscheid van de Dienst Huisvesting van de TU/e. Ter gelegenheid hiervan wordt hem op dinsdag 27 augustus een receptie aangeboden in het PVOC vanaf 16.30 uur.

/Promoties
Ir. H. Reijers verdedigt op vrijdag 23 augustus zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Design and Control of Workflow Processes Business Process Management for the Service Industry’. Reijers promoveert aan de faculteit Wiskunde en Informatica.

Ir. M. van Hest
verdedigt op dinsdag 27 augustus zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘High Rate Plasma Deposition of Silicon Oxide Like Films’. Van Hest promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde.

/Voordracht

Liviu Raulea houdt op donderdag 29 augustus zijn afstudeervoordracht van de opleiding IPPS van het Stan Ackermans Instituut. Dit gebeurt 9.30 uur in W-hoog 0.05. De titel van zijn afstudeervoordracht is ‘Time performance analysis of extreme UV wafer handler’.

In memoriam
Op 6 augustus is de wereldberoemde informaticus Edsger W. Dijkstra overleden in Nuenen, op de leeftijd van 72 jaar. Hij geldt als één van de grondleggers van de informatica. Zijn ideeën over gestructureerd programmeren worden in vrijwel alle programmeertalen toegepast. Dijkstra werkte van 1952 tot 1962 op het Mathematisch Centrum, het tegenwoordige CWI te Amsterdam. In 1962 werd hij benoemd tot hoogleraar aan de TU/e. Vanaf 1973 was hij ook verbonden aan de Burroughs Corporation. Hij
verliet Nederland in 1984, toen hij hoogleraar werd aan de University of Texas in Austin, U.S.A. Daar ging hij in 1999 met emeritaat. Edsger Dijkstra legde de wiskundige fundamenten voor de informatica in Nederland en had een grote invloed op de nationale universitaire onderzoeksgemeenschap. Zijn baanbrekende werk genoot brede internationale erkenning. Hij ontving in 1972 de Turing Award van de Association for Computing Machinery, de ‘Nobelprijs’ voor de informatica. Hij ontving verscheidene eredoctoraten en vele andere onderscheidingen.
De faculteit gedenkt deze bijzondere man met diep respect. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Ria en zijn drie kinderen.

Namens het bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica,
prof.dr. Jan Karel Lenstra, decaan
prof.dr. Jos Baeten, vice-decaan
mw.drs. Suzanne Udo, directeur bedrijfsvoering

Op 17 juli overleed, zeer onverwacht, Leopold Manche. Acht dagen later stierf ook zijn vrouw Mariet Manche.
Mariet was meer dan twintig jaar lang het gezicht van de grafiek- en muziek-uitleen van Studium Generale. In de rommelige hal van het Hoofdgebouw van vóór de verbouwing beheerde zij, met een actieve groep studenten, haar ‘eigen winkeltje’. Dit deed ze totdat ze ziek werd, de ziekte waaraan ze drie jaar later zou bezwijken. Mariet was ook, tot het laatst toe, de steunpilaar in het leven van Leopold.
Voor Leopold was de TU/e zijn eerste werkgever, na een studie aan wat nu de Design Academy heet. Veertig jaar lang heeft hij voor Studium Generale vooral tentoonstellingen gemaakt.
Leopold was gefascineerd door mensen met grootse en verreikende idealen, die hij ook wist te interesseren voor projecten met en rond de universiteit. Tegelijk lukte het hem daarin talloze studenten en medewerkers van uiteenlopende faculteiten te betrekken. Zijn enthousiasme was onstuitbaar. Vanuit datzelfde enthousiasme ergerde hij zich heftig aan gebrek aan visie, gebrek aan kwaliteit, gebrek aan ontwerp. Leopold was een maker, maar ook een altijd kritische luis in de pels van de universiteit.
Een jaar geleden nam hij afscheid van de TU/e, vol plannen en ideeën voor de toekomst. Maar de ziekte van Mariet wierp hem terug op het hier en nu. Hij werd zelf ook ziek en stierf onverwacht aan een hartaanval.
Het leven van Leopold en Mariet was nauw verbonden met het Studium Generale van de TU/e.
Hun geschiedenis is voor altijd verbonden met onze geschiedenis.

Maarten Pieterson, hoofd SG