Studium Generale moet placemats terughalen

Het College van Bestuur heeft Studium Generale verboden een met een feuilleton bedrukte placemat via kantines te verspreiden. Volgens universiteitssecretaris ir. Harry Roumen is het woordgebruik in de laatste alinea ‘ongewenst en vrouwonvriendelijk’.


Maandag werd de eerste aflevering van ‘Kamers’ van Thomas van Aalten neergelegd in de kantines van de universiteit. Bezoekers konden het lezen en/of als placemat gebruiken. Na klachten over de tekst werden de placemats echter al snel weer weggehaald. In de gewraakte passage kijkt een professor naar een studente met wie hij zojuist gesproken heeft. Intussen mompelt hij: ‘domme, domme meid. Jammer dat je zo’n lekkere sapkut hebt’. Vervolgens kneedt hij ‘in zijn geslacht’.
Hoofd SG drs. Maarten Pieterson heeft besloten de verspreiding via de kantines stop te zetten. “Er wordt aanstoot aan genomen en dat is reden om ermee op te houden. Het is een nieuw concept waarmee we een risico liepen. We leren ervan.”
Auteur Van Aalten noemt het besluit “een vorm van censuur die vooroorlogs is. Ik vraag me af welke bejaarden er in dat bestuur zitten. Ik ben geen Hella Haase; als ze een verhaal met alleen mooie woorden uit het woordenboek verwachtten, hadden ze iemand anders moeten vragen”./.

De overige afleveringen zijn de komende weken verkrijgbaar bij SG of kunnen per mail worden ontvangen na aanmelding via studium.generale@tue.nl.