colofon

©2002 Auteursrechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de hoofdredacteur.
De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden artikelen te wijzigen.

Redactie Chriz van de Graaf, Han Konings (hoofdredacteur), Chantal Louwers, Brigit Span (eindredacteur), Monique van de Ven

Medewerkers Cora van den Berg, Jeannette Bos, Ruben Libgott, Benjamin Ruijsenaars, Gerard Verhoogt, Enith Vlooswijk, Paul Weehuizen

Fotografen Bert Jansen, Maarten van Loosbroek, Bart van Overbeeke, Bram Saeys

Redactieraad drs. Joost van den Brekel, prof.dr.ir. Hans van Duijn (voorzitter), Agnes van Hemert (secretaris), prof.dr.ir. Han Meijer, Jaap Minnema, drs. Maarten Pieterson

Basisvormgeving Koos Staal bno

Lay-out Esther Valk

Website onderhoud Joep Keij

Druk Drukkerij E.M. de Jong BV Baarle-Nassau

Advertenties Van der Meulen Promotions, postbus 413, 9200 AK Drachten
Telefoon 0512-520936
E-mail vdm@euronet.nl
Internet www.vdm-promotions.com

Redactie-adres TU/e W-hal 1.25, postbus 513, 5600 MB Eindhoven
Telefoon 040-247 2961
Fax 040-2456033
E-mail cursor@tue.nl
Internet: www.tue.nl/cursor

Een jaarabonnement op Cursor kost 47,50 euro