Voorstel voor verdubbeling collegegeld

Een groep topambtenaren verenigd in de Centrale Economische Commissie (CEC) wil het profijtbeginsel verder doorvoeren in het hoger en wetenschappelijk onderwijs. Men stelt voor het collegegeld te verdubbelen tot 2900 euro en studenten de studiefinanciering helemaal te laten lenen.


De plannen van de CEC, waar ambtenaren uit zes ministeries deel van uitmaken, zouden het Rijk op jaarbasis een besparing moeten opleveren van zevenhonderd miljoen euro. De Volkskrant maakte de plannen afgelopen maandag bekend. Volgens Bert Brehm, woordvoerder van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OC&W), publiceert de CEC wel vaker van dit soort ambtelijke adviesstukken in de periode rond een kabinetsformatie. “Het is echter niet gebruikelijk dat het ministerie daar inhoudelijk op reageert.” In de CEC hebben ook ambtenaren van OC&W zitting, laat Brehm weten.
Op dit moment houdt een commissie onder voorzitterschap van oud-minister Willem Vermeend zich eveneens bezig met de hervorming van het stelsel van studiefinanciering. Brehm wijst erop dat het CEC-advies zeker niet gezien mag worden als een voorafspiegeling van wat de commissie Vermeend begin juni gaat presenteren. “De commissie Vermeend onderzoekt onder meer voor welke wijzigingen in de studiefinanciering draagvlak bestaat en op welke onderdelen nog geld bespaard kan worden. Het CEC-advies loopt wat dat aangaat wel erg ver voor de muziek uit”, aldus Brehm.

Verontwaardigd

De studentenorganisaties ISO en LSVb hebben verontwaardigd gereageerd op de CEC-plannen. Het ISO vreest dat scholieren door deze maatregelen in de toekomst nog sterker financiële argumenten laten meewegen in hun keuze wel of niet te gaan studeren. Voorzitter Linda van Beek denkt dat de maatregelen in strijd zijn met Europese en internationale afspraken over economische, sociale en culturele rechten en verwerpt het CEC-advies als ‘puur een ordinaire bezuinigingsmaatregel’.
Studentenvakbond LSVb is voor een collectief financieringsstelsel, waarbij de kosten van het levensonderhoud van de student een gift zijn. Ten aanzien van het collegegeld wil de LSVb dat een student dit pas na zijn studie via een bepaald percentage van het inkomen afdraagt aan de belastingen./.