Parkeerplan moet einde maken aan overvolle straten

Het dichtslibben van het TU/e-terrein en de gevaarlijke situaties die dit tot gevolg kan hebben, zijn aanleiding om het parkeerbeleid op de campus om te gooien. Een projectgroep onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om gebouwen bereikbaar, en stoepen en plantsoenen autovrij te houden.


De afgelopen maanden heeft een explosieve groei van het aantal parkeerders op de campus plaatsgevonden. De oorzaken hiervoor zijn vermoedelijk een aantal nieuwgebouwde kantoorcomplexen, zoals Kennispoort en VGZ, de uitbreiding van het betaald parkeren in de Eindhovense binnenstad en een verlies aan parkeerplaatsen onder andere tussen Vertigo en De Hal. Toch staan ook aan de andere kant van de campus terreinen vol, waar in het verleden gemakkelijk een plaatsje kon worden gevonden.

“Eerst willen we weten wie hier thuis hoort en wie van buiten komt”, zegt prof.dr. Hans Amman van het CvB, over de aanpak van het parkeerprobleem op de campus. Mogelijk wordt een stickersysteem de manier om dit te onderzoeken. Met deze informatie wordt gekeken welke maatregelen nodig zijn om de chaotische situatie op de campus aan te pakken. Eén mogelijkheid is om op termijn het terrein af te sluiten. Deze maatregel heeft veel voeten in de aarde en zal volgens sommigen het karakter van een open campus doen veranderen. Een ander idee is dat er alleen door TU/e-medewerkers en aan de TU/e-gelieerden mag worden geparkeerd.
Om dit te handhaven (lees: het uitschrijven van bonnen) is de politie nodig en die wil dat er eerst een nieuw parkeerplan komt voor het gehele terrein. Deze wordt op grond van de bevindingen van de komende maanden opgesteld. Volgens Marcel van Buijtenen van het Bureau Vastgoedontwikkeling van de TU/e is het daarbij van belang het aantal verkeersborden terug te brengen en met een helder bebordingsplan te komen. Ook dit gebeurt in samenwerking met de gemeente en de politie.
Over de aanleg van extra parkeerplaatsen wordt op dit moment niet gesproken. Mogelijke plaatsen zijn niet direct te vinden en de ruimte díe er is, heeft een groenbestemming./.