Cursief

De politiek en het ambtelijke apparaat dat daar direct onder zit houden nooit op een mens te verbazen. Terwijl de universiteiten zich het hoofd breken over hoe men meer studenten ertoe kan bewegen een opleiding te gaan volgen, blijken daar in Den Haag toch heel andere ideeën over te bestaan.
Een groepje topambtenaren, verenigd in de Centrale Economische Commissie (CEC), is daar al enige tijd druk doende de poten onder een stoel vandaan te zagen die nog niet eens gefabriceerd is. Deze CEC, die mij nog het meest doet denken aan een soort ambtelijke vrijmetselaarsbeweging, stelt voor het collegegeld te verdubbelen en de
studenten in de toekomst geen geld meer te geven, maar het ze alleen nog maar te laten lenen. Dat laatste voorstel is misschien nog wel enigszins te begrijpen. Op deze manier kunnen studenten al wat wennen aan de consumentenkredieten die ze in de toekomst ongetwijfeld nog ruimschoots zullen afsluiten. Want als je voor een nieuwe auto of badkamer geld leent, waarom dan ook niet voor een zonnig arbeidsperspectief in Nederland Kennisland? Volgens de CEC is dit simpelweg het ietsjes verder doorvoeren van het profijtbeginsel. Zouden studenten in het licht van de verslechterde loopbaanperspectieven van dit moment dan ook een soort arbeidsgarantie mogen eisen als ze zo’n lening aangaan? Of een regeling in de trant van ‘no cure no pay’?
Dat de studentenorganisaties ISO en LSVb op hun achterste poten staan, is te begrijpen. ISO-voorzitter Linda van Beek spreekt over het slachten van de kip met de gouden eieren. Voor mij lijkt het meer op het nog verder uitmelken van de dappere koeien die toch de collegebanken durven op te zoeken. Ook de ouders van scholieren met aspiraties op het universitaire vlak zullen niet staan te juichen. Zij zijn het bij wie zoon of dochter in eerste instantie zal aankloppen om financiële bijstand. En mocht dat niet het geval zijn, dan moet er nog meer ‘bijgebaand’ worden, waardoor er nog minder tijd overblijft voor de studie. Dat daardoor de studietijd uitloopt, zal de CEC misschien niet onwelgevallig zijn. Zo wordt het kredietbedrag nog wat opgehoogd. Hoe moeten we dat begrip ‘profijtbeginsel’ eigenlijk interpreteren?

Han Konings