Universiteitsberichten

Algemeen

Verkiezingen 2003
Het kiezersregister ligt maandag 29 september t/m woensdag 1 oktober 2003 ter inzage bij het secretariaat van het Centraal Stembureau, Traverse 0.02/0.03. Gedurende deze periode bestaat de mogelijkheid (schriftelijk) verzoeken tot verbetering van het register in te dienen.
Maandag 6 en dinsdag 7 oktober liggen de ingediende verzoeken tot verbetering en de ambtshalve door het Centraal Stembureau aangebrachte verbeteringen van het kiezersregister ter inzage bij het secretariaat van het Centraal Stembureau. Gedurende deze periode bestaat de mogelijkheid (schriftelijk) verzoeken tot verbetering hiervan in te dienen.
Het Centraal Stembureau stelt het kiezersregister vast tijdens zijn (openbare) zitting op 8 oktober (aanvangstijd 9.15 uur/TR 0.24).
Het vastgestelde kiezersregister ligt donderdag 9 t/m maandag 13 oktober ter inzage bij het secretariaat van het Centraal Stembureau. Bezwaren kunnen tijdens deze periode schriftelijk ingediend worden bij het College van Bestuur.
Voor het tijdschema en overige informatie zie http://www.tue.nl/verkiezingen/.

Mensen

Intreerede

Mw. prof.dr. P.M.T. Oomen houdt op vrijdag 26 september haar intreerede aan de faculteit Technologie Management. Dit doet zij vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. De titel van de intreerede luidt ‘Werkelijkheid. Over materie en geest, alfa en bèta, en de zaak van de wijsbegeerte’.

Promoties

Ir. F.R. Dijkhuizen verdedigt op maandag 29 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Soft-switched nested cells for gradient amplifiers’. Dijkhuizen promoveert aan de faculteit Elektrotechniek.

Ir. J.A.M. van Gestel verdedigt op dinsdag 30 september zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Theory of Helical Supramolucular Polymers’. Van Gestel promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde.

Faculteiten

Wiskunde & Informatica

Cursussen
CTOO (onderdeel van de faculteit Wiskunde en Informatica) organiseert cursussen op het gebied van software en softwarepaketten.
Inschrijven kan via www.win.tue.nl/ictoo. Dit is het rooster van het najaar 2003: Access (4 mid: 6, 8, 13, 15 okt); AutoCAD (6 avo: 13, 20, 27 nov, 4, 11, 18 dec); C++ (4 dag: 2, 9, 16, 30 okt); Excel Basis (3 och: 21, 26, 27 nov); Excel Gev. (3 och: 3, 5, 7 nov); Flash (4 mid: 9, 11, 16, 18 dec); FrontPage (4 mid: 3, 5, 7, 10 nov); HTML (4 och: 12, 13, 17, 20 nov); Java (5 dag: 4, 11, 18, 25 nov, 2 dec); JavaScript (5 mid: 24, 26 nov, 1, 8, 10 dec); MatLab (3 mid: 12, 13, 19 nov); Outlook (2 mid: 17, 21 nov); Refer.Manag. (2 och: 14, 19 nov); SPSS (3 och: 13, 14, 17 okt); StatGraphics (3 o/m: 24(o), 27(m) nov, 1(o) dec); Unix/Linux (2 mid: 15, 17 dec); Vis.Bas.Acc.(2 dag: 12, 19 dec); Word (3 och: 5, 9, 10 dec).

Studentenleven

Studievereniging GEWIS

NK Programmeren
Jaarlijks wordt het Nederlands Kampioenschap Programmeren (NKP) gehouden. Hier worden door groepjes van 2 à 3 personen 6 tot 7 opgaves opgelost. Naast het feit dat het super leuk is om mee te doen, zijn er voor de top 3 van de studententeams ook geldprijzen te winnen en is er een wisselbeker voor de winnaar. Er zal op zaterdag 4 oktober een voorronde aan de TU/e gehouden worden, hier zullen 3 teams zich plaatsen voor de nationale ronde in Enschede welke op zaterdag 25 oktober zal plaatsvinden. Teams bestaan uit studenten en maximaal één promovendus in zijn eerste of tweede jaar (of OOTI, OOWI). Voor meer informatie en inschrijving: www.nkp2003.nl.

Diversen

Stichting Fonds Studentenvoorzieningen Eindhoven
Het Fonds heeft onlangs aanvragen gehonoreerd van: Participanten Bunker: een gift van 4.545 euro (Cursus Bedrijfshulpverlening); E.S.R.V. Thêta: een gift van 18.000 euro (aankoop van een Varsityboot); E.S.T.V. Squadra Veloce: een gift van 100 euro (organisatie van een wielercriterium); E.S.A.V. Asterix: een garantie van 200 euro (bij een tegenvallend aantal deelnemers aan een baanwedstrijd); E.S.V.V. Hajraa: een gift van 800 euro (organisatie van een buitentoernooi); E.S.V. Demos: een gift van 700 euro (organisatie van een step-estafette); E.S.W.Z. Nayade: een gift van 450 euro (aanschaf van materiaal voor het maken van 2 doelen); E.S.D.V. Footloose: een gift van 1.500 euro (aanschaf van een licht- en geluidsinstallatie); Avalanche Boarders: een gift van 1.644 euro (aanschaf van een lawine-uitrusting).
Voor informatie of het indienen van een verzoek om financiële steun kan men terecht bij de adviseur van het Bestuur SFSE, Mw. Elly van den Broek-Dingen, StudentenSportcentrum,
O.L. Vrouwestraat 1, 5612 AW Eindhoven (tel. 247 41 82), e-mail: p.v.d.broek.dingen@tue.nl en www.tue.nl/sfse/.