Nieuws/ Korte Berichten

Vakantie Cursor
Cursor komt niet uit op 23 oktober in verband met de herfstvakantie. Op 30 oktober komt Cursor 8 uit. Wie kopij heeft voor Cursor 7, kan dit mailen voor maandag 13 oktober naar cursor@tue.nl. Voor de universiteitsberichten ligt de deadline vroeger: voor Cursor 7 moeten de berichten uiterlijk op woensdag 8 oktober binnen zijn bij universiteitsberichten@tue.nl.

Vidi-winnaar BMT
In de vorige Cursor werd vermeld dat Vidi-winnaar dr. Nico Sommerdijk verbonden is aan de TU/e-faculteit Scheikundige Technologie. Dit moet Biomedische Technologie zijn.

Even geen water in W-hal
Studenten en medewerkers in de W-hal moesten het vorige week donderdag onverwacht een tijdje zonder water stellen. Het bedrijf Dalkia was in het gebouw bezig met reguliere onderhoudswerkzaamheden aan het waterleidingnet en was vergeten door te geven dat men het water tijdelijk ging afsluiten. Diverse bewoners van de W-hal belden daarom de storingsdienst van de universiteit, die evenmin op de hoogte was van het afsluiten van het water. De vermeende storing was snel verholpen.

Lezing over Volvo S40
De onlangs gepresenteerde nieuwe Volvo S40 staat centraal tijdens een lezing in het DAF Museum op maandag 13 oktober. De lezing wordt gegeven in het kader van de Week van het Ontwerp. De titel van de lezing is ‘Product Design in the Automotive Industry’. Sprekers zijn Peter van Kuilenburg en Fedde Talsma. Beiden hebben bij Volvo meegewerkt aan de totstandkoming van de nieuwe S40. De lezing begint maandag om 15.45 uur in het museum aan de Tongelresestraat 27. Opgeven hiervoor kan via www.motio.nl. Deelname kost drie euro.

Kampioenschap voor jeugdige schakers
Zo’n 450 jeugdschakers doen mee aan het Nederlands Kampioenschap Rapidschaak dat op zaterdag 11 oktober plaatsvindt in het Auditorium van de TU/e. De deelnemers in de leeftijd van acht tot twintig jaar spelen schaakpartijen van maximaal twintig minuten. Deze wedstrijd is het grootste kampioenschap voor de Nederlandse schaakjeugd. Het toernooi duurt van 10.45 tot 18.00 uur.

Werken na bachelor niet populair
Werken na de bachelor-fase van de studie is onder toekomstige studenten niet populair. Slechts vier procent van de vwo’ers en achttien procent van de havisten in Nederland denkt na de bachelor direct te gaan werken. Ongeveer de helft van de toekomstige bachelors denkt na deze fase een master te gaan doen aan een andere onderwijsinstelling. Dit blijkt uit de Havo/vwo Monitor 2003 die jaarlijks onder ruim achttienduizend havo- en vwo-leerlingen wordt gehouden. Uit het onderzoek bleek verder dat havo-5 leerlingen matig bekend zijn met de bachelor-masterstructuur: meer dan de helft van hen weet niet of niet echt wat het is.

Nijs: fraudeur betaalt
Onderwijsinstellingen die hebben gefraudeerd met inschrijvingen van studenten kunnen niet alleen een terugvordering verwachten, maar mogen ook nog eens de rekening van de commissie Schutte met het ministerie van Onderwijs vereffenen. “De vervuiler betaalt”, zo zei staatssecretaris drs. Annette Nijs van Onderwijs herhaaldelijk tijdens een debat naar aanleiding van de vorige week gepresenteerde tussenrapportage over de ‘hbo-fraude’. Die voegde daar overigens onmiddellijk aan toe dat wanneer de ellende voor negentig procent de verantwoordelijkheid van haar ministerie van Onderwijs is, ze de rekening uiteraard niet op de geplaagde hogescholen zal verhalen. Volgens Schutte gaat hun onderzoek tussen de zes en tien miljoen euro kosten.

Alfa offensief
Nederland mist belangrijke kansen omdat alfa’s zich niet competitief genoeg opstellen. Volgens de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) hebben alfa’s te weinig op met concrete vraagstukken. Een alfa zou bijvoorbeeld prima onderzoek kunnen doen naar de goede verhaalstructuur van een computerspel, of na kunnen gaan wat het effect is van het immens populaire sms’en op de Nederlandse taal.

Man in De Hal aangehouden
De beveiliging van de TU/e heeft op woensdag 1 oktober een man aangehouden met een campusverbod. De man bevond zich in de bibliotheek van De Hal. Medewerkers van de bieb hebben de beveiliging gebeld. De man zei geen campusverbod te hebben en weigerde weg te gaan. Hierop is de politie ingeschakeld. De man was eerder verdacht van een poging tot diefstal van een laptop in de bibliotheek.

Laptops weg
Bij de faculteit Werktuigbouwkunde is vermoedelijk een laptop gestolen. Het gaat om een notebook dat gebruikt kan worden door AIO’s via een procedure. De laptop is wel teruggebracht, maar was een paar dagen later niet meer aanwezig. Er zijn geen sporen van braak aan de kast waar de laptop in moet liggen. In Kennispoort is maandag een laptop gestolen vanuit een openstaand kantoor dichtbij de ingang van het pand.