colofon

©2004 Auteursrechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de hoofdredacteur.
De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden artikelen te wijzigen.

Cursor is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).

Redactie Han Konings (hoofdredacteur), Brigit Span (eindredacteur), Chantal Louwers, Monique van de Ven, Lennart Wesel

Medewerkers Cora van den Berg, Jeannette Bos, Martine Greijmans, Ruben Libgott, Benjamin Ruijsenaars, Gerard Verhoogt, Enith Vlooswijk, Paul Weehuizen

Fotografen Bert Jansen, Maarten van Loosbroek, Bart van Overbeeke, Bram Saeys

Redactieraad drs. Joost van den Brekel, prof.dr.ir. Hans van Duijn (voorzitter), Agnes van Hemert (secretaris), prof.dr.ir. Han Meijer, Jaap Minnema

Basisvormgeving Koos Staal bno

Lay-out Esther Valk

Website onderhoud Frans van Gastel, Daan Willems

Druk Drukkerij E.M. de Jong BV Baarle-Nassau

Advertenties Bureau Van Vliet BV, Passage 13-21, 2042 KS Zandvoort
tel. 023-5714745
E-mail zandvoort@bureauvanvliet.com
Internet www.bureauvanvliet.com

Redactie-adres TU/e W-hal 1.25, postbus 513, 5600 MB Eindhoven
Telefoon 040-247 2961
Fax 040-2456033
E-mail cursor@tue.nl
Internet: www.tue.nl/cursor

Een jaarabonnement op Cursor kost 47,50 euro