Universiteitsberichten

Algemeen

Onderwijs Service Centrum

Course Educational Service Centre: Teaching and Learning in Higher Education
The Educational Service Centre organizes a course called ‘Teaching and Learning in Higher Education’. This course will be offered on Thursday 13th, Friday 14th and Tuesday 18th of May 2004. The course is aimed at inexperienced as well as at experienced lecturers and post docs and comprises a total of five mornings and/or afternoons.
The course offers a broad orientation on several teaching activities and offers a good preparation for giving lectures, tutorials and so on. During the course, the participants will be actively involved, for instance by giving presentations and by exchanging ideas and experiences.
Participation for foreign teaching staff of the TU/e is free of charge.
For more information please contact Harry van de Wouw (ext. 3126). More information can also be found on the OSC Website: http://www.osc.tue.nl/activiteiten/english/. Enrolment: By Internet (www.osc.tue.nl/cursusinfo) or by email (cursus.osc@tue.nl).

Studenten Service Centrum

Training afstuderen
Voor wie: voor studenten die vastlopen tijdens het afstuderen.
Doel en inhoud: het doel is om het afstuderen weer op gang te krijgen.
Onderwerpen: herkennen wanneer en hoe je het afstuderen op kunt pakken en niet vermijdt; inzien waarom je het afstuderen niet altijd oppakt; de contacten met je afstudeerbegeleider weer opstarten of continueren; registreren hoe je je tijdsbesteding indeelt; afspraken maken; doelen realiseren; een lange- en korte-termijnplanning opstellen. Opzet: de training bestaat uit vier wekelijkse bijeenkomsten van anderhalf uur. Daarna vinden er vier bijeenkomsten plaats om de veertien dagen.
Trainingsperiode: De training start bij voldoende deelname in de eerste week van het nieuwe trimester. Data/tijdstip worden t.z.t met de groep afgestemd. Aanmelding: Je kunt een mail zenden naar M.E.P.Weterings@tue.nl met daarin een korte motivatie voor deelname. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk bericht van ons.

 

Mensen

Afscheid

Peter Renders neemt na veertig jaar afscheid van de TU/e en de faculteit Werktuigbouwkunde. Hiervoor wordt op woensdag 31 maart een afscheidsreceptie gehouden in de Van Trierzaal in Traverse vanaf 16.00 uur.

Bedankt

Via deze weg wil ik, Ingrid van Oijen van de dienst DPO, een ieder bedanken voor de gezellige samenwerking en het vertrouwen dat ik heb mogen ontvangen in de afgelopen zeven jaren. Met ingang van april 2004 heb ik een andere baan aanvaard in Heerlen, dichter in de buurt van mijn huisadres. Gezien het feit dat ik niet iedereen persoonlijk goedendag kan zeggen, wil ik dat graag op deze manier doen. Allemaal nog veel werkplezier aan de TU/e en misschien tot ziens.

Intreerede

Prof.dr.ir. J.A. La Poutré houdt op vrijdag 26 maart zijn intreerede aan de faculteit Technologie Management. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. De titel van de intree-rede luidt ‘Adaptieve systemen, intelligentie in software-agenten en economische spelen’.

Promotie

Ir. B. Moest verdedigt op donderdag 25 maart zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Temperature dependent segregation behaviour of stepped surfaces’. Moest promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr. H.H. Brongersma en prof.dr. B.E. Nieuwenhuys (UL).

 

Faculteiten

Elektrotechniek

Het nieuwe keuzevak Audio- en Spraakcodering, code 5P540, wordt dit lentetrimester gegeven dinsdags het 5e en 6e uur in zaal EH 2.19.

Technologie Management

Afstudeervoordrachten TBdk
Marcel P. Peters: Managing Uncertainty in Fast New Product Development - Exploring opportunities for uncertainty modeling in high-tech new product realization projects, 26 maart 2004, 15.00 uur, Pav A1.
Anneguus Dirkzwager: On the use of priority classes in a capacitated model of repariable spare parts at the Royal Netherlands Navy, 26 maart 2004, 13.00 uur, PAV J1.
E. van der Geer: De meting van de kwaliteit van dienstverlenende gedragingen, 30 maart 2004, 15.00 uur, PAV C09.

Voorlichting masters TBdk
Wat: Mastervoorlichting over masteropleidingen Operations Management & Logistics, Innovation Management, Business Information Systems. Datum: woensdag 31 maart 2004. Tijdstip: 13.00 - 17.00 uur. Voor wie: bachelorstudenten Technische Bedrijfskunde, generatie 2002. Lokatie: Paviljoen P1. Meer informatie: www.tm.tue.nl/student.

TeMa

Voorlichting masteropleidingen Human-Technology Interaction, Technology and Policy, Sustainable Energy Technology.
Datum: woensdag 31 maart 2004
Tijdstip: 13.30-17.00 uur
Voor wie: bachelorstudenten Techniek & Maatschappij, generaties 2001 en 2002.
Locatie: Paviljoen J17
Meer informatie: www.tm.tue.nl/student.

 

Diversen

Eindhovens Studenten Corps

Natentamenfeest
Vrijdag 26 maart aanstaande kun je bij het ESC in De Bunker (sociëteit Ilium) vieren dat de tentamens er weer opzitten. Tijdens dit Natentamenfeest zullen de band ‘Joost mag het weten’ en ‘Discom ‘86’ ervoor zorgen dat het een spetterend feest gaat worden. De entree is 2,5 euro, een studentenkaart is verplicht en het feest kent geen sluitingstijd. Een deel van de opbrengsten wordt gedoneerd aan de benefietactie van de Landelijke Kamer van Verenigingen. De LKvV, waar het ESC bij aangesloten is, presenteert in samenwerking met de stichting Studens4society het LKvV Onderwijstraject, dat zich richt op kansarme kinderen in Kenia. Met het geld dat tijdens de benefietactie wordt opgehaald, wordt getracht voor zo’n vijftienhonderd kinderen lager en middelbaar onderwijs te realiseren. Voor meer informatie: www.students4society.org.

E.S.A.V. Asterix

Dommelloop
Ook dit jaar houdt Atletiekvereniging Asterix de Dommelloop, op woensdag 31 maart. Dit is een hardloopwedstrijd over het TU/e-terrein van 3,1 of 7,8 km. Iedereen is welkom en deelname is gratis. Voor degenen die graag met het TU/e-team de Batavierenrace willen lopen, is de Dommelloop ook de selectiewedstrijd. De start is om 18.00 uur op het Laplace-plein. Inschrijvingen kunnen bij asterix@stack.nl onder vermelding van de gewenste afstand.

Eindhovense Studentenkerk

Spirituele biografieën
Te denken valt aan Krishnamurti, Amma, Murat Yaghan, Ghandi, Martin Luther King e.a. Wat we gaan lezen, wordt samen bepaald. We beginnen met ‘Een man uit het dal’ van Spoleto (ISBN 9021477203) van Helene Nolthenius over Franciscus van Assisi.
Stilteruimte Hal 1.46, woensdag 31 maart en 28 april van 12.30 tot 13.15 uur. Begeleiding: Elisabeth Fricker.

Weekend in Tibetaanse boeddhistisch klooster
Wat kunnen we met de lawaaierige geest van ons doen? Is hij wel te temmen?
Lama Karta spreekt over dit thema en geeft passende oefeningen erbij. Verder is er de mogelijkheid aan de dagelijkse meditatie deel te nemen en met de aanwezige boeddhisten, monniken en leken meer te weten te komen over het Tibetaanse boeddhisme.
Opgave tot 15 april bij Elisabeth Fricker (e.fricker@tue.nl, 040-2111295)
Kosten: studenten 55 euro, niet studenten 55 euro plus reiskosten.

 

Vacatures

Postdoctoral position on the symbolic role of infrastructures in European history (V39.367). Tijdelijk dienstverband voor drie jaar, 0,8 fte, bij de faculteit Technologie Management, Algemene Wetenschappen. Salaris van 2.179 euro tot 3.453 euro bruto per maand, afhankelijk van kennis en ervaring. Meer info: www.tm.tue.nl.

De faculteit Wiskunde en Informatica heeft een vacature voor een ‘PhD position in Probability’. Aanstelling is voor vier jaar tegen de arbeidsvoorwaarden van de cao NU. Voor de volledige advertentietekst zie: www.win.tue.nl/vacatures/ onder vacaturenummer V32909.

 

Universiteitsberichten mogen maximaal 150 woorden lang zijn en moeten op de woensdag één week voor plaatsing binnen zijn. Ze kunnen worden gemaild naar universiteitsberichten@tue.nl.