Universiteitsberichten

Algemeen

 

Mensen

Intreerede

Prof.dr.ir. W.F. Schaefer houdt op vrijdag 11 juni zijn intreerede aan de faculteit Bouwkunde. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium. De titel van de intreerede luidt ‘Beheersen & Verbeelden’. De voorzitter is prof.ir. J. Westra.

Promoties

Ir. P.H.P. Koller verdedigt op maandag 28 juni zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Photoinduced transport in magnetic layered structures’. Koller promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde. De promotoren zijn prof.dr. R. Coehoorn en prof.dr.ir. W.J.M. de Jonge.

Mw. ir. A.T. ten Cate verdedigt op maandag 28 juni haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Rings, chains and networks in hydrogenbonded supramolecular polymers’. Ten Cate promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotoren zijn prof.dr. E.W. Meijer en prof. J.M.J. Fréchet (Univ. of California, USA).

Ir. R. van Duren verdedigt op dinsdag 29 juni zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Platinum Catalyzed Hydroformylation’. Van Duren promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. De promotoren zijn prof.dr. D. Vogt en prof.dr. P.W.N.M. van Leeuwen.

Studentenleven

Footloose

Nieuw bestuur gezocht
De Eindhovense studenten dansvereniging Footloose zoekt een nieuw bestuur: een groep mensen die zich graag een jaar lang willen inzetten voor de continuïteit van één van de grootste studentenverenigingen in Eindhoven. Houd je van dansen en zit organiseren je in je bloed? Maak dan deel uit van het derde lustrumbestuur! Neem voor meer informatie contact op met Ilona Bijmans (secretaris@esdvfootloose.nl).

 

Diversen

Euflex

Lustrum
Euflex Employment Services BV viert haar eeste lustrum! Het is nu ruim vijf jaar geleden dat de TU/e besloot een holding te starten om activiteiten die niet tot de kernactiviteiten van de TU/e behoren in aparte BV’s onder te brengen. Euflex is één van deze BV’s, met als taak het verzorgen van aanvullende activiteiten bij de in- door- en uitstroom van TU/e-
personeel. Met dienstverlening op het gebied van werving en selectie (Top Select), loopbaanbegeleiding (Career Counselling) en detacheringen van tijdelijk personeel (zoals de student-assistenten) heeft Euflex een belangrijke positie binnen de TU/e verworven. Om dit eerste lustrum te vieren, wordt op donderdag 1 juli vanaf 14.0 uur op het Laplace-plein een borrel gehouden voor alle relaties en reguliere medewerkers van Euflex. Meer informatie: www.euflex.nl.

KIVI Zuid

Ondernemingsplanwedstrijd
Als student kom je vaak in aanraking met innovatieve ideeën. Misschien heb jij ook een idee waar je al langer mee rondloopt. Grijp de kans en zet het eens op papier en doe mee aan de KIVI-NIRIA ondernemingsplanwedstrijd. Deze wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van het KIVI-NIRIA jaarthema 2004 ‘marktsucces van innovatiekracht’ in samenwerking met New Venture.
Als deelnemer dien je één à twee A4’tjes in te leveren met een duidelijke omschrijving van jouw idee (inleveren voor 9 september). Vervolgens ontvang je feedback op dit idee van een deskundige jury en maak je kans op een van de drie geldprijzen van vijfhonderd euro. De bekendmaking van de winnaars zal plaatsvinden tijdens het KIVI-NIRIA Congres op 14 oktober. Uiteraard ben je van harte welkom op dit congres.
Meedoen? Meer informatie over de wedstrijd en deelname vind je op
www.kiviniria.nl/newventure.

N.B. Op 8 juni jl. gaven de ledenraden van KIVI en NIRIA groen licht om te fuseren. De nieuwe vereniging gaat verder onder de naam KIVI-NIRIA. Door samen te gaan kan een krachtiger signaal afgegeven worden in het belang van techniek en ingenieurs.

Student Forum for European Affairs

Europees Parlement voor Studenten
Denk jij mee over de toekomst van Europa? Ben jij geïnteresseerd in de problematiek rondom Europa? Heb jij een idee over hoe het Europese parlement zou moeten functioneren? Praat, denk en discussieer dan mee in het European Parliament for Students van de stichting Student Forum for European Affairs. Het EPS zal plaatsvinden van 27 tot 29 oktober in Den Haag. Er zullen honderdvijftig studenten uit heel Nederland deelnemen. Zij zullen plaatsnemen in verschillende commissies over allerlei onderwerpen en daar de verschillende lidstaten van Europa vertegenwoordigen. Meld je snel aan! Kijk voor meer informatie en aanmeldingsformulieren op www.sfea.nl.

 

Vacatures


Promovendus Micromechanical analysis of osteoporotic bone in-vivo (V50.046) bij de sectie Tissue Biomechanics and Tissue Engineering van de faculteit Biomedische Technologie, duur: vier jaar, meer info: http://www.vacatures.bmt.tue.nl/.

Personeelsassistente (ATV83/2004/437) bij de Dienst Personeel en Organisatie, sluitingsdatum: 23/06/2004, duur: tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast dienstverband, salaris: maximaal 2.229 euro, meer info: http://www.academictransfer.nl./tue/.

 

 

Universiteitsberichten mogen maximaal 150 woorden lang zijn en moeten op de woensdag één week voor plaatsing binnen zijn. Ze kunnen worden gemaild naar universiteitsberichten@tue.nl.