colofon

2005 Auteursrechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de hoofdredacteur.
De redactie behoudt zich het recht voor aangeboden artikelen te wijzigen.

Redactie Han Konings (hoofdredacteur), Brigit Span (eindredacteur), Enith Vlooswijk , Monique van de Ven

Medewerkers Ruben Libgott, Benjamin Ruijsenaars, Gerard Verhoogt, Paul Weehuizen

Fotografen Bart van Overbeeke, Bram Saeys

Redactieraad prof.dr.ir. Maarten Steinbuch (voorzitter),Agnes van Hemert (secretaris), drs. Joost van den Brekel, prof.dr.ir. Han Meijer, Wouter Schilpzand

Basisvormgeving Koos Staal bno

Lay-out Esther Valk

Website onderhoud Frans van Gastel, Teun Spruijt

Druk Drukkerij E.M. de Jong BV Baarle-Nassau

Advertenties Bureau Van Vliet BV, Passage 13-21, 2042 KS Zandvoort
tel. 023-5714745
E-mail zandvoort@bureauvanvliet.com
Internet www.bureauvanvliet.com

Redactie-adres TU/e W-hal 1.25, postbus 513, 5600 MB Eindhoven
Telefoon 040-247 2961
E-mail cursor@tue.nl
Internet: www.tue.nl/cursor

Een jaarabonnement op Cursor kost 47,50 euro