Het College van Bestuur wil af van de parkeeroverlast die veroorzaakt wordt door mensen die niets op de campus te zoeken hebben. Daarom worden de toegangswegen in het voorjaar 2006 afgesloten met slagbomen. Alleen medewerkers kunnen een gratis toegangspas aanvragen. Voor studenten bestaat die mogelijkheid niet, omdat het CvB bang is dat er dan een handel in passen ontstaat. Vox Populi stelt: ‘Parkeervergunningen verstrekken aan studenten is vragen om fraude’.

René Hommels
Student Elektrotechniek
Ik wist helemaal niet dat parkeerders van buiten de TU/e zoveel problemen veroorzaken. Maar ik denk niet dat er op grote schaal een uitwisseling van pasjes gaat plaatsvinden als je ze ook aan studenten verstrekt. Als je daar bang voor bent, zou je bij de slagbomen ook een apparaat kunnen neerzetten dat controleert of het nummerbord van de auto overeenkomt met het pasje dat gebruikt wordt. Ik weet dat dergelijke systemen bestaan en dat ze ook al toegepast worden. Daarmee voorkom je fraude.

Luc Houben
Student Werktuigbouwkunde
Je zou eerst eens goed moeten definiëren wat je precies bedoelt met fraude. Als daar ook onder valt het af en toe uitlenen van je pasje aan vrienden of familie, dan zal dat zeker met enige regelmaat voorkomen. Maar ik denk dat het maar heel sporadisch zal gebeuren dat studenten er echt in gaan handelen en hun pasje bijvoorbeeld te koop aanbieden.

Joep van Oorschot
Student Biomedische Technologie
Bij een verstrekking van pasjes aan alle studenten zal er zeker misbruik van gemaakt worden. Maar een student die goed kan aantonen dat het noodzakelijk is om met de auto te komen, heeft wel recht op een pasje. Ik moet zelf drie dagen per week op de universiteit zijn. Met het openbaar vervoer ben ik maar liefst twee uur onderweg om hier te komen. Met de Toyota van mijn ouders doe ik er een half uur over. Als me dat in de toekomst twaalf euro per week aan parkeergeld gaat kosten, kan ik net zo goed gaan fietsen.

Siebe Hoekstra
Student Elektrotechniek en lid studentengroepering Groep-één
Eigenlijk zou de universiteit een systeem moeten invoeren dat fraude onmogelijk maakt. Bijvoorbeeld met kentekenherkenning. Zolang dat niet mogelijk is, moeten studenten die kunnen aantonen dat ze door slechte verbindingen in het openbaar vervoer beter af zijn met een auto, een pas krijgen. Ook de studentenverenigingen, die vaak een auto bezitten voor het verrichten van allerlei activiteiten, moeten een pas krijgen. Buiten het feit dat het verstrekken van parkeerpassen bij de studentenpopulatie moeilijker te controleren is, kan ik echter geen goede reden bedenken waarom een medewerker van de TU/e meer recht heeft op een parkeerplaats dan een student.

Kim Schilders
Student Biomedische Technologie
Met die stelling ben ik niet eens. Als een student kan aantonen dat hij of zij in het bezit is van een auto, dan heeft die student ook recht op een toegangspasje. Vooral voor ouderejaars die niet meer in het bezit zijn van een ov-kaart, moet die mogelijkheid er zijn. Als je zonder controle passen gaat verstrekken, dan is de kans op fraude er zeker wel.