TU/e-history

Kraamkamer blijft slopershamer ontlopen


Het Paviljoen in 1957. Foto van origineel: Bram Saeys

Vijftien jaar geleden klonk in het gedenkboek dat verscheen bij het zevende lustrum van de TU/e, al door dat men er toen al van stond te kijken dat het Paviljoen er nog steeds was. Citaat: ‘Nu nog steeds staat er op een plaats die vroeger werd beschouwd als ‘langs de zijlijn’ de kern van het oergebouw van de THE: het Paviljoen. Het is een mooi voorbeeld van de onvermoede levensduur van ‘tijdelijke’ huisvestingen; het heeft in de loop der jaren onderdak geboden aan vakgebieden die om uiteenlopende redenen nog geen eigen plaats hadden. In die zin is het gebouw wel beschouwd als een permanente kraamkamer voor nieuwe elementen binnen de TH.’

Ing. Bert Verheijen van Dienst Huisvesting gebruikt bijna gelijke bewoordingen door het gebouw een kweekvijver voor de faculteiten te noemen. Verheijen: “Het begon met de faculteiten Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Scheikundige Technologie. Begin jaren zestig kregen die alledrie hun eigen gebouw.” In 1967 startte de faculteit Bouwkunde in het Paviljoen. Vanaf 1970 huisde in het gebouw de faculteit Bedrijfskunde, later Technologie Management genaamd.
“Het gebouw is geschonken door Philips”, vertelt Verheijen. “Het was
eigenlijk bedoeld voor huisvesting in het Verre Oosten, maar het bleek overbodig en de THE kreeg het bouwpakket aangeboden. In de beginjaren van de hogeschool was Philips nog sterk betrokken bij de bouwprojecten.”
Binnen niet al te lange tijd zal de ‘tijdelijke oplossing’ ook de respectabele leeftijd van vijftig jaar behalen. De vraag naar het waarom legden we neer bij de projectleider van het huisvestingsplan ‘Campus 2020’, ir. Herman Rikhof. “We hebben het Paviljoen nog altijd hard nodig omdat weinig voortgang is geboekt met het elders plaatsen van de bewoners. De prioriteit lag de afgelopen jaren op andere punten, zoals het vernieuwen van het Sportcentrum en het bouwen van nieuwe laboratoriumfaciliteiten.”
Wordt het Paviljoen dan binnen afzienbare tijd gesloopt? Rikhof: “Daar zijn nog geen concrete plannen voor. Het is duidelijk dát het moet gebeuren, maar wanneer, daarover moet nog worden besloten door het CvB.” Cursor pleit ervoor om het niet te slopen, want een knus en tastbaar stukje geschiedenis uit de beginjaren zouden we eigenlijk moeten koesteren. Beton- en glasgevels hebben we immers al voldoende.