Nieuws/ Korte Berichten

Bessensap
Op dinsdag 23 mei organiseert NWO een nationaal evenement; Bessensap. Hierbij is het de bedoeling dat wetenschap en pers elkaar ontmoeten. Onderzoekers van alle universiteiten en onderzoeksinstellingen in Nederland hebben de kans om hun wetenschappelijke resultaten of inzichten direct aan een uitgebreid journalistiek publiek te presenteren. Vaak is een presentatie aanleiding voor een stuk in een krant of tijdschrift. De locatie is het Science Centre NEMO in Amsterdam.
Ook voor TU/e-onderzoekers bestaat er de mogelijkheid om bij dit evenement een (Nederlands- talige) presentatie te verzorgen. Deelname aan dit NWO-initiatief is volgens wetenschapsvoorlichter ir. Xavier Theunisssen (tst. 4142) van het Communi-catie Service Centrum een mooie gelegenheid om onderzoekswerk en de TU/e goed voor het daglicht te brengen. Aanmelding is echter geen zekerheid op deelname, NWO voert vooraf een selectie uit.

Voor meer informatie en presentaties van voorgaande jaren en aanmelding zie: www.nwo.nl/bessensap.