Universiteitsberichten

Mensen

Promoties

Ir. F.J.M. Hoeben verdedigt op maandag 6 februari zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Supramolecular Assemblies of š-conjugated Chromophores Directing Energy and Electron Transfer’. Hoeben promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. Promotor: prof.dr. E.W. Meijer.

K.L. Man (Wsk&I) en ir. R.R.H. Schiffelers (W) verdedigen op dinsdag 7 februari hun proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 15.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Formal Specification and Analysis of Hybrid Systems’. Promotoren: prof.dr. J.C.M. Baeten en prof.dr.ir. J.E. Rooda.

J. Fontalvo Alzate M.Sc. verdedigt op woensdag 8 februari zijn proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Design and Performance of Two-phase Flow Pervaporation and Hybrid Distillation Processes’. Fontalvo Alzate promoveert aan de faculteit Scheikundige Technologie. Promotor: prof.dr.ir. J.T.F. Keurentjes.

Mw. ir. M.E. Will verdedigt op donderdag 9 februari haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 4 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Counterflow Pulse-tube Refrigerators’. Will promoveert aan de faculteit Technische Natuurkunde. Promotoren: prof.dr. A.T.A.M. de Waele en prof.dr.ir. H.J.M. ter Brake.
Mw. drs. W. Barendregt verdedigt op donderdag 9 februari haar proefschrift en stellingen tegen de bedenkingen van een commissie. Dit gebeurt vanaf 16.00 uur in zaal 5 van het Auditorium. De titel van het proefschrift luidt ‘Evaluating Fun and Usability in Computer Games with Children’. Barendregt promoveert aan de faculteit Industrial Design. Promotoren: prof.dr. D.G. Bouwhuis en prof.dr. H. de Ridder.

Intreeredes

Op vrijdag 3 februari om 16.00 uur houdt prof.dr.ir. O. Adan (TN) in de Blauwe Zaal van het Auditorium zijn intreerede met de titel ‘Bouwen in de sporen van interdisciplinariteit’.

Op vrijdag 10 februari houdt prof.dr. V. Hessel (ST) om 16.00 uur in de Blauwe Zaal van het Auditorium zijn intreerede met de titel ‘Microreactor organic processing’.

Faculteiten

Technische Innovatiewetenschappen

Vanaf 1 februari starten de colleges Reformatorische Wijsbegeerte van prof.dr. Maarten J. Verkerk weer. Het betreft het college ‘Filosofische thema’s in The Matrix en Star Trek. Actuele ontwikkelingen in de techniek’. Locatie Auditorium, zaal 16, woensdagmiddag van 16.45 – 18.30 uur.

Technologie Management

Procedure Aanmelden BuitenlandBeurs TM. De maximale grootte van de beurs wordt jaarlijks vastgesteld en bedraagt voor 2005-2006 680 euro. Het beschikbare budget voor 2005-2006 bedraagt 6800 euro, totaal voor alle MSc-opleidingen van de faculteit Technologie Management samen.
Beurzen worden toegekend door een commissie van toekenning bestaande uit:
  • Opleidingsdirecteur OML
  • Opleidingsdirecteur IM
  • Opleidingsdirecteur T&P
  • Opleidingsdirecteur HTI
Toekenning geschied op basis van:
  • studieprestaties van de student
  • kwaliteit van het voorstel
  • aanbeveling van de afstudeerbegeleider
Student dient in te leveren:
1. Een voorstel waarin beschreven de universiteit van keuze en de reden waarom voor deze universiteit is gekozen;
2. Een brief van aanbeveling van de (beoogd) afstudeerbegeleider;
3. Een begroting.
Ad 1. De beurs kan niet worden aangevraagd indien de student voor ERASMUS/SOCRATES financiering in aanmerking komt.
Ad 2. De (beoogd) afstudeerder dient aan te geven waarom het van belang is dat de student naar de universiteit van keuze gaat.
Ad.3 In de begroting worden huisvestingskosten en kosten voor levensonderhoud uitgesloten omdat er van wordt uitgegaan dat deze kosten grotendeels worden gecompenseerd door het wegvallen van die kosten in Nederland.
De beurs zal nooit hoger zijn dan 75 procent van de uitgaven, opgenomen in de begroting. De student dient 75 procent van de uitgaven waarvoor de beurs is verkregen, te verantwoorden door middel van bewijsstukken. Elders verkregen bijdragen, zoals bijvoorbeeld stagevergoedingen en andere beurzen, worden op het bedrag in mindering gebracht.
De aanvragen dienen te worden ingediend vóór 1 maart en vóór 1 september van het jaar. Beslissing over toekenning vindt plaats voor resp. 1 april en 1 oktober.

Technische Bedrijfskunde

Internationaal Semester Masteropleidingen OML en IM
Voorlichtingsbijeenkomst op woensdag 15 februari van 12.30-13.00 uur in Paviljoen B1. Deadline voor aanmelden studeren of onderzoeksproject in het buitenland, vertrek september 2006, is vrijdag 10 maart 2006.
Voor vragen kun je terecht bij het International Office TM, Paviljoen B00.09a: Bea van de Ven, email: b.a.v.d.ven@tm.tue.nl. Openingstijden: 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur.

Sluitingsdatum aanmelden tentamens blok D

Let op: je kan je aanmelden voor tentamens in blok D (13-03-2006 t/m 25-03-2006)tot en met 27 februari 2006.
Aanmelden kan uitsluitend via owinfo! http://owinfo.tue.nl.

Vacatures

Post-doc on the subject Extension of multicomponent molecular fluid transport ph (V37.553), the group ‘Laboratory for Separation Technology and Transport Phenomena’, department of Chemical Engineering and Chemistry (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 10 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2179.00 t/m 3453.00 euro).

2 PhD students (V36.287), Electrical Power Systems, department of Electrical Engineering (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1877.00 t/m 2407.00 euro).

Medewerker studentenwerkplaats (V38.495), faculteitsbureau, faculteit Bouwkunde (1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 7 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1823.00 t/m 2473.00 euro).

Management assistente (V36.286),faculteit Elektrotechniek (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 6 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (1604.00 t/m 2241.00 euro).

Universitair (Hoofd)Docent ‘Structured Reactors & Devices’ (V37.561), Chemische Reactortechnologie, faculteit Scheikundige Technologie (1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 13 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (4100.00 t/m 4996.00 euro).

Universitair Docent Binnenmilieu (intern) (V38.496), Builing Physics and Systems, faculteit Bouwkunde (1.0 fte). Vast dienstverband, salaris maximaal schaal 11 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 (2950.00 t/m 4049.00 euro).

PhD position on Pervasive Social Gaming: Experience Design (V51.019), the User-Centered Engineering group, department of Industrial Design (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1877.00 t/m 2407.00 euro).

PhD position on End User Programming of Awareness Systems (V51.020), the User-Centered Engineering group, department of Industrial Design (1.0 fte). Tijdelijk dienstverband, salaris maximaal schaal 27 CAO Nederlandse universiteiten bijlage 1 promovendus (1877.00 t/m 2407.00 euro).

Voor meer informatie ga naar: http://vacatures.tue.nlUniversiteitsberichten mogen maximaal 150 woorden lang zijn en moeten op de woensdag één week voor plaatsing binnen zijn. Ze kunnen worden gemaild naar universiteitsberichten@tue.nl.